česky Deutsch English

Obnova schodiště a teras nad Dolním rybníkem v Husových sadech

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 31.01.2017 - 30.06.2017

POPIS PROJEKTU

Předmětem prací byla kompletní obnova chodníku a schodiště, oprava terasových zídek, vybudování mlatových povrchů, sadové úpravy (výsadba dřevin, trvalek, terénní modelace, založení trávníků) a dodání mobiliáře v městském parku Husovy sady, Sokolov.

ZHOTOVITEL STAVBY: Zahradní a parková spol. s r.o.

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Celkové výdaje projektu: 846 362,- Kč

FOTODOKUMENTACE

Před realizací

Schody_před

Po realizaci

Schody_po realizaci 2 Schody_po realizaci