česky Deutsch English

Novostavba vítacích tabulí v ul. Kraslická

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU

Přredmětem projektu je výstavba 2 ks vítacích tabulí v ulici Kraslická. Ty budou osazeny na pozemek p.č.624/12 v k.ú. Svatava v majetku Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s., s níž má město uzavřenu pro tento účel nájemní smlouvu.

ZHOTOVITEL PD: Ing. Jan klícha

FOTO/DOKUMENTACE

Situace zájmového území

Vítací tabule - Kraslická