česky Deutsch English

Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově

Stav projektu: V realizaci


Informace pro občany města Sokolov

Vážení,

v současné době probíhá realizace Novostavby pobytového zařízení v ul. Sokolovská. Jedná se o novostavbu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem. Objekt je budován na místě dnes již zdemolované 4. Základní školy, na pozemku p.č. 2273/6, v k.ú. Sokolov.

Investorem a majitelem objektu je město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov.

Součástí stavby je též napojení objektu na datovou síť. V případě Vašeho zájmu o vybudování přípojky datové sítě k objektu Vás žádáme o zpětnou vazbu, popř. zaslání oficiální žádosti o rezervaci připojení.

Vybudování přípojky je možné provést (samozřejmě na základě všech potřebných souhlasů a povolení) nejpozději do 31.10.2020, kdy by mělo dle harmonogramu stavby dojít k provádění zemních prací a následně finálních povrchů prostranství před novostavbou.


Identifikační číslo akce: 013D31300 3201

LOGO

POPIS PROJEKTU

Vybudování nového objektu  domov pro seniory a osoby s neurodegenerativními poruchami (Alzheimerova choroba a ostatní demence, Parkinsonova choroba…) je situováno na pozemcích p.č. 1742/1, 2273/6, 2273/9, 2272/5, 2273/10 a 2273/8, vše v k.ú. Sokolov, v místech bývalé budovy ZŠ Sokolov, Sokolovská 1507 o kapacitě 61 lůžek (41 jednolůžkových pokojů a 10 dvoulůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením).

V 1. PP budovy se nachází funkční výměníková stanice, která zásobuje teplem sousední objekty a která byla v rámci demolice hlavní budovy bývalé „4.ZŠ“ zachována a bude i nadále součástí nové budovy.

Návrh novostavby pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově:

Navržený půdorys ve tvaru L, kdy přední strana je dlouhá cca 57 m a boční cca 42 m navazuje na stávající výměníkovou stanici. Jde o dispoziční dvoutrakt (šířka cca 10,5 m), kde jsou obslužné chodby orientovány na severní, respektive východní stranu. Díky této orientaci dojde k proslunění všech pokojů, které jsou orientovány jižním, respektive západním směrem. Půdorys ve tvaru L dále umožňuje ve vzniklém atriu vybudovat venkovní soukromý prostor pro potřeby obyvatele objektu – zahrada, chodníky, posezení, záhony. Zároveň je v každém patře navržena venkovní terasa.

V rámci dispozice jsou v podzemním podlaží umístěny sklady a zázemí pro personál, v prvním nadzemním podlaží recepce, komerční prostory, např. kavárna a ordinace lékaře, kanceláře nutné pro provoz objektu, kuchyň se zázemím, prádelna a sušárna se zázemím. Ve druhém, třetím a čtvrtém nadzemním podlaží jsou situovány pokoje s potřebným zázemím – společná jídelna, místnost pro aktivizaci, centrální koupelna. Objektu dominuje vnitřní prosklené atrium, skrze které je otvor napříč celým objektem sloužící k lepší orientaci v rámci objektu. Atrium je prosklené směrem do vnitřní zahrady. V přilehlém okolí bude vybudováno parkoviště, obslužné komunikace spolu s úpravami území – zeleň, záhony.

ZHOTOVITEL AKCE: Algon, a.s., vybrán na základě zadávacího řízení https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1339.html

FINANCOVÁNÍ 
Náklady stavby dle Smlouvy o dílo: 150 440 155,45 Kč vč. DPH

Na akci „Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“ byla v 5/2020 přiznána dotace ve výši 65 000 000,- Kč z Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2022 (č. žádosti MPSV-3-2019-00027). Registrace akce vydána 13.05.2020, identifikační č. akce: 013D31300 3201.

Přehled výdajů stavby

vč.DPH

Celkové náklady akce *

162 205 719,31

Dotace - MPSV

65 000 000,00

Vlastní zdroje - město

45 837 000,00

Neuznatelné výdaje – město*

51 368 719,31

DALŠÍ VÝDAJE MĚSTA

Gastrotechnologie

veřejná zakázka na dodavatele

Mobiliář

veřejná zakázka na dodavatele: https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1739.html

FOTO/DOKUMENTACE

Vizualizace návrhu novostavby

Novostavba vizualizace 1

Novostavba vizualizace 2

Fotografie během realizace

Novostavba

Novostavba 2

Odkaz videa na Youtube

https://youtu.be/kRsc9mXv4OY