česky Deutsch English

Noclehárna a odborné sociální poradenství v objektu č.p. 2140 v Sokolově

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 30.09.2016 - 30.11.2016

POPIS PROJEKTU

Záměrem stavby bylo provedení  stavebních  úprav části stávajícího objektu č.p. 2140 v Sokolově, které byly spojené se změnou účelu užívání objektu.  Tento stávající objekt se nachází v ulici Nádražní a v intravilánu města Sokolova, v zastavěném území. Stavební úpravy byly v rámci této akce prováděny pouze ve 2.NP objektu.  Po provedení změny účelu užívání objektu v Nádražní ulici, objekt (respektive 2.NP) slouží jako noclehárna. Noclehárna, která byla zřízena v celém 2.NP objektu, slouží jako  nízkoprahové zařízení, které poskytuje  krátkodobý pobyt osobám v tísni. Kapacita noclehárny činí  celkem 26 lidí (4 ženy a 22 mužů).  Dále je v noclehárně vždy přítomen 1 pracovník, který se nachází  v kanceláři pro vedoucí soc. odbor. poradenství ve 2.NP.

Noclehárna je tedy rozdělena na ženskou a mužskou noclehárnu.

Ženská část noclehárny má k dispozici samostatné sociální zázemí (sprcha, WC, atd.) a mužská noclehárna rovněž samostatné sociální zázemí (sprchy, WC, atd.).  V kanceláři vedoucí soc. odbor. poradenství je umístěna kuchyňka, která  slouží pouze pro potřeby této kanceláře.

Noclehárnu využívají zejména osoby vracející se z výkonu trestu, po rozpadu manželství, ztrátě zaměstnání či osoby sociálně neadaptabilní.

Zhotovitel stavby:  FINALE, s.r.o., Tovární 2093, Sokolov

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Celkové výdaje projektu: 1.684.210 Kč vč. DPH

FOTODOKUMENTACE

Stav po realizaci

Noclehárna - po realizaci