česky Deutsch English

Míčová hala

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU:

Jedná se o novostavbu kryté sportovní haly určené pro hraní míčových sportů (florbal, basketbal, volejbal a badminton), přístupné sportovcům i veřejnosti. Hala bude obdélníkového půdorysu o rozměrech 29,0 x 59,71 m, třípodlažní, s obloukovým segmentovým zastřešením s výškou hřebene 11,705m. Hala bude rozdělena na dvě části – část se zázemím pro sportovce a diváky a část sportovní plochy vč. tribun.

ZHOTOVITEL PDIng. Martin Dědič, vybrán na základě zadávacího řízení: https://ezak.sokolov.cz/vz00002108

FINACOVÁNÍ:

Předpokládané investiční náklady projektu 97 177 936,05 Kč vč. DPH.

FOTO/DOKUMENTACE:

Zájmové území:

Míčová hala - zájmové území

Vizualizace:

Míčová hala - vizualizace

Míčová hala - vizualizace

Míčová hala - vizualizace

Míčová hala - vizualizace