česky Deutsch English

Městský úřad Sokolov – úpravy recepce

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 31.05.2018 - 17.09.2018

POPIS PROJEKTU

Předmětem stavebních úprav jsou prostory stávající recepce v budově Městského úřadu. V rámci bouracích a přípravných prací byla demontována stávající dřevěná dveřní stěna vč. částečné demontáže kazetového podhledu, ve stávající příčce byl vybourán otvor pro osazení nového okna, byly odstraněny stávající dveřní výplně vč. zárubní a výdejní okénko. Byla vybourána část dlažby pro založení nové protipožární příčky. Nově byl osazen vyrobený recepční pult z ocelového rámu obložený lakovanými MDF deskami kotvený do podlahy, v prostoru pro ověřování byla vystavěna nová příčka, byly osazeny nové výplně otvorů. V rámci úprav byly také provedeny nové rozvody elektroinstalace vč. koncových prvků – vypínače, zásuvky, datové zásuvky, osvětlení recepčního pultu. Do nově vzniklého zázemí byl také dodán nový mobiliář.

ZHOTOVITEL: LB Nábytek s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1255.html

FINANCOVÁNÍ

Celkové náklady:  584 764 Kč vč. DPH

TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE:  31.05.2018

FOTODOKUMENTACE

recepce

Stav před stavebními úpravami Recepce před

Stav po stavebních úpravách Recepce po