česky Deutsch English

Městské koupaliště Sokolov - vybudování chodníků

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 19.02.2016 - 28.04.2016

POPIS PROJEKTU

Předmětem prací bylo vybudování nových a náhrada původních zpevněných ploch, nových chodníků, které vyplynuly z přirozeného pohybu návštěvníků a z nejvíce zatěžovaných míst v areálu městského koupaliště Sokolov, pozemek p.č. 2455/1 v k.ú. Sokolov, a to v úsecích:
- podél proudové skluzavky,
- od brodítka u dětského bazénku,
- část stávajícího hlavního chodníku mezi novými plochami v JV části areálu.

Zhotovitel stavby: Sokolovská bytová s.r.o.

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Celkové výdaje projektu: 211 264,70 Kč

FOTODOKUMENTACE

Koupaliště - chodníky