česky Deutsch English

Městská knihovna Sokolov

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 21.03.2019 - 03.07.2020

POPIS PROJEKTU

Pro umístění Městské knihovny budou využity dva objekty s popisnými čísly 134 a 135 na Starém náměstí. V současné době nejsou objekty využívány. Knihovna by měla provozně spojit všechny části- menší dům, kde byl v přízemí bar a v patrech byty. Druhý objekt- větší- je bývalá prodejna DM- drogerie s pozdější dvorní dostavbu, která je z velké části pouze přízemní a na kterou je navržena nástavba pro rozšíření užitné plochy knihovny.

Přízemí (1NP): V tomto patře jsou navrženy společenské prostory jako je sál, klubovna, čítárna. Hlavní vstup do budovy je navržen stávajícím průjezdem, který bude uzavřen na obou stranách. Zde bude vestibul s možností občerstvení (nápojové automaty) posezení apod. Z vestibulu jsou samostatné vstupy do sálu a do knihovny, což umožňuje samostatný provoz sálu i po uzavření knihovny. Hala slouží jako centrální prostor s možností posezení a uzavíratelnou kuchyňkou. Odtud jsou vstupy do zázemí (skříňky, toalety, zázemí knihovny..), do klubovny a do čítárny s prostorem pro počítače. Z ulice Křížová je navrženo zásobování- expedice knih, které je samostatným služebním vstupem a přímo navazuje na nákladní výtah s možností přepravy osob, který je protažen do všech pater a propojuje zázemí knihovny - sklady, kanceláře.

2.NP: Tady je navrženo oddělení pro dospělé se studovnou. Je zde také zázemí pro zvukovou knihovnu včetně poslechových míst. V rámci tohoto oddělení je navržena venkovní terasa (popř. zimní zahrada) s posezením.

3.NP: Ve třetím nadzemním podlaží je oddělení pro děti. Pro malé děti je zde více prostoru na stolky odpočinek. Je zde také šatna a klubovna se skladem na různé akce pro děti. Tato klubovna má svou kuchyňku, takže je možno ji využít na narozeninové a jiné oslavy.

4.NP: Toto patro patří už neveřejným prostorám knihovny- kanceláře, sklad pro úklid, sklad knih, zasedací místnost. Vzhledem k vysokému prostoru podkroví domu č.p. 135 je zde navrženo ještě vestavné patro, které bude sloužit jako interní sklady knihovny- ekonomické oddělení, archiv. Na domě č.p 134 bude zhotoven  nový krov, který bude zvýšen max. na úroveň sousedního objektu. Tím zde vznikne zasedací místnost a sklad knih.

Všechna patra jsou propojena stávajícím schodištěm, které také slouží jako chráněná úniková cesta. Vedle tohoto schodiště je nový evakuační výtah, který zajišťuje bezbariérový přístup do všech pater knihovny. V každém patře je umístěno soc. zázemí, z toho v 1. a 3.np je rozšířeno o bezbariérové WC.

ZHOTOVITEL PD: Ing. arch. Olga Růžičková

ZHOTOVITEL AKCE: SWIETELSKY stavební s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1452.html

FINANCOVÁNÍ
Celková cena projektu: 46 000 000 Kč

FOTODOKUMENTACE

Stav před rekonstrukcí

Vnější pohled

KNIHOVNA 1
 

Vnitřní pohled

VNITŘNÍ KNIHOVNA 1

VNITŘNÍ KNIHOVNA 2

Stav po rekonstrukci

VNĚJŠÍ KNIHOVNA PO REKONSTRUKCI

Hlavní vstup

HALA - KNIHOVNA

Čítárna

ČÍTÁRNA - KNIHOVNA

Sál- klubovna

SÁLY - KNIHOVNA

Venkovní terasa

ZAHRADA - KNIHOVNA

Oddělení pro dospělé

DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ -KNIHOVNA

Oddělení pro děti

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ