česky Deutsch English

MDK - Herna

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.06.2018 - 21.09.2018

POPIS PROJEKTU

Cílem projektu jsou stavební úpravy Herny v Městském domu kultury v Sokolově. Práce budou spočívat v opravách omítek zdí a stropu, vyštukování a provedení výmalby. Podlahy v Herně budou odstraněny, tj. bude demontována podlahová krytina – dřevěné vlysy a koberec, podlaha bude očištěna, dále dojde k aplikování samonivelační vrstvy. Následně budou položeny nové dubové vlysy a koberec. Stávající výplně dveří včetně prahů a zárubní budou vyměněny za nové dle architektonického návrhu uvedeného v projektové dokumentaci. Stávající bar bude demontován a nahrazen novým dle návrhu uvedeného v projektové dokumentaci včetně dodávky a instalace zařizovacích předmětů. V rámci stavebních úprav budou provedeny elektropráce, které budou spočívat v úpravě rozvodu elektro, osvětlení. Dále budou vyměněna stávající topná tělesa za nová. Součástí prostor Herny je WC pro ženy a pro muže. Zde dojde k demontování původních zařizovacích předmětů a dojde k dispozičním změnám místností. Nově vzniklé prostory budou osazeny novou sanitární keramikou (zařizovacími předměty), obklady a dlažby dle návrhu projektanta zpracované v PD. Dále bude provedena oprava vstupní chodby. Bude provedena oprava místnosti pro přípravu včetně dodání a instalace zařizovacích předmětů.

ZHOTOVITEL

ELESTA Loket s.r.o. , na základě zadávacího řízení https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1218.html

FINANCOVÁNÍ

Náklady dle Smlouvy o dílo: 2 776 946 Kč vč. DPH

FOTODOKUMENTACE

Vizualizace Pohled 1 Pohled 2 Pohled 3

Po realizaci

MDK HERNA