česky Deutsch English

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 - Rekonstrukce zahrady MŠ

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 15.09.2021 - 12.04.2022

logo  MAS Sokolovsko

Registrační číslo projektu: 21/005/19210/341/078/001436

POPIS PROJEKTU: 

Město Sokolov se stalo úspěšným žadatelem o finanční prostředky na realizaci projektu „Mateřská škola Sokolov, Pionýru 1344 - Rekonstrukce zahrady MŠ“ z výzvy Místní akční skupiny Sokolovsko o.p.s. v rámci programového rámce Programu rozvoje venkova Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS SOKOLOVSKO na období 2014 -2020. Hlavním cílem projektu bylo vybudování tří nových herních zón v prostorách zahrady mateřské školy. V první herní zóně byla vybudována šplhací sestava pro balancování a lezení dětí ve věkové kategorii již od 3 let. V rámci druhé zóny byl vytvořen horizontální herní prvek v podobě barevné ležaté osmičky, jako prostor pro rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí. Táto zóna je také koncipována jako odpočinková a je vybavena mobilními hamaky, pružinovým houpadlem a benzinovou pumpou. Ve třetí zóně vzniklo relaxačně hudební zázemí s herní tabulí a hudebním panelem. Díky realizaci projektu vzniklo na zahradě nové podnětné prostředí pro hry, pohyb a odpočinek dětí. Celkem na zahradě přibylo 7 nových herních prvků.

ZHOTOVITEL: Gartensta Plus s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení: https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1981.html

FINANCOVÁNÍ:

Projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova v rámci operace 19.2.1 - Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, jejímž hlavním cílem je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Sokolovsko o.p.s.

Předpokládané náklady:      814.935,00 Kč vč. DPH
Dotace SZIF:                                651.948,00 Kč vč. DPH
Podíl města:                                 162.987,00 Kč vč. DPH

MŠ Pionýrů - plakát