česky Deutsch English

Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746 - Pořízení interaktivní tabule a sporáku pro školní kuchyni

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 03.12.2021 - 16.09.2022

logo  MAS Sokolovsko

Registrační číslo projektu: 21/005/19210/341/078/001438

POPIS PROJEKTU:

Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746 ve spolupráci s odborem rozvoje města Sokolov získala dotaci na realizaci projektu „Pořízení interaktivní tabule a sporáku pro školní kuchyni“. Škola se stala úspěšným žadatelem o finanční prostředky ve výzvě Místní akční skupiny Sokolovsko o.p.s. v rámci programového rámce Programu rozvoje venkova Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území MAS Sokolovsko na období 2014 -2020. Dotace sloužila k pořízení technologického vybavení mateřské školy. Cílem bylo vyměnit nefunkční sporák s troubou z roku 1996 ve školní kuchyni. Nový spotřebič odpovídá požadavkům na moderní technologie a přispívá nejen k bezproblémovému provozu kuchyně, ale také ke snížení spotřeby plynu a elektrické energie. Druhá projektová aktivita měla za cíl nákup interaktivní tabule pro zajištění rozvoje IT vzdělávání dětí i pedagogického personálu MŠ. Snahou bylo podpořit všestranný vývoj vzdělávacích schopností dětí v předškolním věku a to i s ohledem na potřeby současné školské legislativy.

FINANCOVÁNÍ:

Projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova v rámci operace 19.2.1 - Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, jejímž hlavním cílem je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Sokolovsko o.p.s.

Celkové náklady: 201.650,- Kč včetně DPH

Dotace SZIF: 161.320,- Kč včetně DPH

Podíl MŠ Alšova: 40.330,- Kč včetně DPH

MŠ Alšova - plakát