česky Deutsch English

Krejcarová lávka

Stav projektu: V realizaci
Termín realizace: 02.07.2019

POPIS PROJEKTU

Navržena Krejcarová lávka přetíná říční koryto Ohře v místě stávající mostní konstrukce, která vykazuje závažné stavební poruchy. Tato konstrukce bude odstraněna.

Krejcarova lávka vytváří nezbytnou spojnici města Sokolov s lokalitou Jižní lom určenou pro příměstskou rekreaci a zároveň je velmi významnou spojnicí v celé síti cyklostezek.  Umístění nové mostní konstrukce na levobřežní části se téměř shoduje se stávající konstrukcí. Její poloha bude jen mírně posunuta.

Krejcarová lávka je samostatným objektem, jehož základní tvarovou charakteristikou je mostní konstrukce vystavěna na principu dvou soustředných oblouků, které vytvářejí pochůzí část mostu. Tato konstrukce je vynášena ocelovými průběžnými nosníky, částečně zavěšenými na ocelová lana, kotvená na nakloněný ocelový nosník. Podpory, které obsahují kamenné obložení, mají půdorys ve tvaru dvou rozměrově odlišných elips. Nástupní rampy jsou betonové monolitické. Jedná se o mostní dopravní stavbu, jejíž funkcí je pěší propojení dvou území v intraviliánu města Sokolov.

Lávka pro pěší je navržena jako ocelový zavěšený most o třech spojitých polích s horní mostovkou. Hlavní trám sestává ze dvou plnostěnných nosníků vzájemně propojených příčníky a je po 15m, prostřednictvím šikmých táhel, zavěšen na ocelovém nosníku (pylonu). Závěsy jsou navrženy z ocelových tyčí, alternativně je možno použít i lana. Zábradlí je navrženo s úrovní horního madla ve výšce 1300 mm nad mostovkou. Výplň zábradlí je předpokládána z tahokovu. Na pravém břehu je na lávku napojena boční sestupná rampa. Lávka je nesena uzavřeným ocelovým nosníkem. Barevné řešení ocelové konstrukce je v provedení žlutá melounová, dřevo bude opatřeno transparentním ochranným lakem.

Lávka bude osvětlena na krajních rampách stožárovým osvětlením a po celé délce lávky budou v nerezovém madle umístěny mini LED reflektory.

Základní parametry

  • celková délka lávky v hlavním směru 141 m
  • celková délka boční lávky 43 m
  • šířka boční lávky 2 m
  • šířka mostovky v místě nástupu 3 m
  • šířka mostovky u střední podpory 7 m

ZHOTOVITEL AKCE: SMP CZ. a.s. a LEMONTA s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení:

https://mfcr.ezak.cz/contract_display_2666.html

FINANCOVÁNÍ
Rozpočtové náklady stavby:      64 550 078,92 Kč vč. DPH
Podíl MF ČR:                            59 486 475,93 Kč vč. DPH
Podíl města:                              5 063 602,99 Kč vč. DPH

Stavební práce jsou financovány ze státního rozpočtu České republiky v rámci projektu „Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji“.

FOTO/DOKUMENTACE

Vizualizace:

Krejcarová lávka 2

Krejcarova lávka

Kompletní nosná konstrukce lávky:

Stavba

Montáž pylonu:

https://www.youtube.com/watch?v=uxJBEFOTNbs