česky Deutsch English

Komunikace Novina - Rekonstrukce veřejného osvětlení

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.06.2011 - 30.09.2011

Zhotovitel: SOTES Sokolov, spol. s r.o.
Investor: Město Sokolov
Výdaje projektu: 527 276,00 Kč včetně DPH.

Jedná se o jedenáct nových osvětlovacích metalizovaných stožárů podél I. etapy stavebně upravované komunikace na Novině, umístěných na parc. č. pozemku 461, 80/3 k.ú. Novina u Sokolova, včetně nového napojení. Projektovou dokumentaci zpracovala BPO spol. s r.o. Ostrov.

Novina - Stožár veřejného osvětlení