česky Deutsch English

Komunikace Novina - 2. etapa

logo_novina.png

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 13.05.2013 - 30.07.2013
Registrační číslo projektu: 12/016/41200/145/001283

Dne 09.09.2013 proběhlo slavnostní otevření dokončené stavby „Komunikace Novina – 2. etapa“. Stavba bezprostředně navazuje na 1. etapu stavebních úprav komunikace v délce 1 060 m, která byla zrealizována v loňském roce. Na místě byla odhalena pamětní deska informující o spolufinancování projektu z prostředků Evropské unie – Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR. Na realizaci projektu se podíleli partneři projektu: Městský dům kultury Sokolov, společnost Ultrasport Sokolov, o.s., a Ing. Ivan Škulavík.

Realizací stavby došlo ke zlepšení kvality povrchu vozovky, dopravní obslužnosti a bezpečnosti provozu.

Fotografie ze slavnostního otevření komunikace:

Komunikace Novina - 2. etapa Komunikace Novina - Odhalení pamětní desky