česky Deutsch English

Kino Alfa Sokolov – oprava venkovního schodiště a podest

Stav projektu: V realizaci
Termín realizace: 03.04.2023

POPIS PROJEKTU:

Cílem projektu je oprava povrchu venkovního schodiště a podest včetně železobetonového atikového zábradlí kina Alfa v Sokolově. Dojde k odstranění všech povrchových vrstev až na železobetonovou konstrukci, její ošetření proti korozi a následně dojde k aplikaci nových povrchových materiálů. Nová povrchová plocha bude vytvořena z jednolitého bezespárového 2-komponentního polyuretanového houževnatě pružného barevného uzavíracího nátěru na stávajícím schodišti, schodišťových podestách a železobetonových zábradlích. Výsledný uzavírací nátěr bude vodotěsný, nežloutnoucí, protiskluzný, odolný proti UV záření, mrazu a soli.

ZHOTOVITEL PD: Ing. Martin Dědič

ZHOTOVITEL STAVBY: SVS 2000 spol. s r.o., vybrán na základě zadávacího řízení:

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_2280.html

FINANCOVÁNÍ:

Náklady dle smlouvy o dílo: 2 334 127,41 Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE:

Situace zájmového území

Kino Alfa Sokolov - schodiště

Stav před realizací

Schodiště Alfa

Schodiště Alfa