česky Deutsch English

Intenzifikace ČOV Sokolov - 1. Etapa

Logo OPŽP

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 29.11.2012 - 21.03.2016
Registrační číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/09.05731

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí.

Akce byla realizována také za finanční podpory Karlovarského kraje, který poskytnul příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“.

MÍSTO STAVBY

Areál stávající ČOV Sokolov

POPIS AKCE

Realizací projektu došlo k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV Sokolov na kapacitu 33 000 EO.

Předmětem realizace projektu byly navrhované úpravy čistírenské linky zaměřené především na problematické objekty biologického čištění, kalového a plynového hospodářství. Objekty kalového a plynového hospodářství byly doplněny o vyhnívací nádrž II. stupně, stávající plynojem byl rekonstruován pro osazení nové technologie. Kalové hospodářství bylo rovněž doplněno o nové technologické celky strojního zahušťování a odvodňování kalu. Pro využití přebytečného bioplynu byla instalována nová kogenerační jednotka.

Projekt – 1. etapa řešil komplexně modernizaci celé biologické části ČOV a dále kalové a plynové hospodářství a to jak ve stavební, tak i v technologické části strojní, elektro a ASŘTP. Koncepce projektu byla založena na maximálním využití všech stávajících objektů. Nové objekty byly navrženy pouze v případě, kdy jsou s ohledem na funkci intenzifikovaných provozních souborů nezbytné, nebo kdy přináší pozitivní efekt vedoucí k ekonomickému zhodnocení produktů ČOV.

ZHOTOVITEL STAVBY

Zhotovitelem stavby byla společnost ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 108, 619 00 Brno, IČ 00219169.

FINAČNÍ NÁKLADY 

Celkový rozpočet stavby:  88.397.984,- Kč
Příspěvek z fondu EU:  51.703.508,- Kč
Příspěvek SFŽP ČR: 3.041.382,- Kč
Příspěvek města Sokolova: 28.462.894,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje:  5.190.200,- Kč

FOTODOKUMENTACE

Fotodokumentace ČOV   Fotodokumentace ČOV   Fotodokumentace ČOV   Fotodokumentace ČOV