česky Deutsch English

II/210 Modernizace křižovatky Sokolov ONO

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 14.01.2021 - 16.05.2022

POPIS PROJEKTU

Cílem projektu je nové řešení úpravy dopravního uspořádání stávající křižovatky u čerpací stanice ONO. Navržená okružní křižovatka bude doplněna chodníky a osvětlenými přechody pro chodce, které zvýší bezpečnost osob docházejících do zaměstnání a za volnočasovými aktivitami do lokality podél ulice Stará Březovská.

Projektovou dokumentaci zpracovala Krajská správa a údržba silnic, za finančního přispění města Sokolov. Vlastní realizace křižovatky proběhne v roce 2021.

ZHOTOVITEL AKCE: STRABAG a.s. , vybrán na základě zadácacího řízení

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/contract_display_3784.html

FINANCOVÁNÍ:

Nositelem akce je od počátku Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

Stavba je rozdělena na 2 části. První část zahrnuje stavební objekty a práce, které budou financovány Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, druhá část bude financována městem Sokolov.

Přehled výdajů

vč.DPH

Celkové náklady akce

30 080 864,96

Cena  - KSÚS Karlovarského kraje

18 315 710,04

Zdroje - město Sokolov

11 765 154,92

Z prostředků Krajské správy a údržby silnic bude financováno:

- úprava větví místní komunikace II/210

- vybudování středového ostrůvku a dělící ostrůvky v místech pro přecházení  

- přestavba stávajícího propustku

- dopravně inženýrské opatření

- podíl na přeložce plynovodu a přeložce sítí elektronických komunikací

 

Z prostředků města bude financováno:

- úprava větví místních komunikací ulice Závodu míru a Stará Březovská

- výstavba nových chodníků na pozemcích ve vlastnictví města

- veřejné osvětlení navržené podél komunikace a chodníků na pozemcích města

- prodloužení stávajícího vodovodní řadu

- prodloužení kanalizačního řadu

- podíl na přeložce plynovodu a přeložce sítí elektronických komunikací

FOTO/DOKUMENTACE

Situace zájmového území

ZÚ ONO

Vizualizace

ONO - VIZUALIZACE 1

Odkaz na video vizualizace projektu ,, II/210 Modernizace křižovatky Sokolov ONO''

https://youtu.be/jkVx6kkEaZ8