česky Deutsch English

Hrušková – oprava vodní nádrže na p.p.č. 772

Stav projektu: Dokončen
- 24.05.2021

POPIS PROJEKTU

Cílem projektu je obnova vodní nádrže, která se nachází ve střední části obce Hrušková, severně podél místní komunikace, na pravém břehu Hruškovského potoka (p.p.č. 772, 775/3, 771/1). V rámci obnovy byl odstraněn nálet v zátopě a částečně na hrázi nádrže, vytěženy sedimenty, doplněny a urovnány hráze včetně doplnění opevnění, opraveny opěrné zdi a vypouštěcí zařízení.

FINANCOVÁNÍ:

Celkové náklady:  532 690,40 Kč s DPH

Město Sokolov požádalo Ministerstvo zemědělství o dotaci v rámci programu 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2.etapa“ na realizaci projektu: Hrušková – oprava vodní nádrže na p.p.č. 772. Ministerstvo zemědělství na základě této žádosti rozhodlo o přidělení dotace ve výši 306 000 Kč.

Logo mze 2

Dále město Sokolov požádalo o dotaci z programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na Podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň. V případě přidělení, by dotace měla sloužit ke kofinancování akce.

ZHOTOVITEL AKCE: KONOPA Vladimír s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1807.html

FOTO/DOKUMENTACE

Situace zájmového území

VODNÍ NÁDRŽ

Nádrž před opravou

VODNÍ NÁDRŽ 2

Nádrž po opravě

Fotodokumentace realizované akce

Fotodokumentace realizované akce