česky Deutsch English

Hrušková – oprava vodní nádrže na p.p.č. 772

Stav projektu: V realizaci

Termín realizace: 03/2021-09/2021.

POPIS PROJEKTU

Cílem projektu je obnova vodní nádrže, která se nachází ve střední části obce Hrušková, severně podél místní komunikace, na pravém břehu Hruškovského potoka (p.p.č. 772, 775/3, 771/1). V rámci obnovy bude odstraněn nálet v zátopě a částečně na hrázi nádrže, vytěženy sedimenty, doplněny a urovnány hráze včetně doplnění opevnění, opraveny opěrné zdi a vypouštěcí zařízení.

Město Sokolov obdrželo od Ministerstva zemědělství příslib dotace v rámci programu 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2.etapa“ na realizaci projektu Hrušková – oprava vodní nádrže na p.p.č. 772.

Náklady stavby dle projektu stavby a žádosti o dotaci činí 717 800 Kč, z toho přislíbená dotace z programu činí 70 % z celkových uznatelných nákladů stavby, tj. maximálně 484 671 Kč.

ZHOTOVITEL AKCE: KONOPA Vladimír s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1807.html

FOTO/DOKUMENTACE

Situace zájmového území

VODNÍ NÁDRŽ

Aktuální stav vodní nádrže

VODNÍ NÁDRŽ 2