česky Deutsch English

Hrušková – oprava vodní nádrže na p.p.č. 772

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.03.2021 - 24.05.2021

POPIS PROJEKTU

Cílem projektu je obnova vodní nádrže, která se nachází ve střední části obce Hrušková, severně podél místní komunikace, na pravém břehu Hruškovského potoka (p.p.č. 772, 775/3, 771/1). V rámci obnovy byl odstraněn nálet v zátopě a částečně na hrázi nádrže, vytěženy sedimenty, doplněny a urovnány hráze včetně doplnění opevnění, opraveny opěrné zdi a vypouštěcí zařízení.

FINANCOVÁNÍ:

Celkové náklady:  643 087,90 Kč vč. DPH

Město Sokolov požádalo Ministerstvo zemědělství o dotaci v rámci programu 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2.etapa“ na realizaci projektu: Hrušková – oprava vodní nádrže na p.p.č. 772. Ministerstvo zemědělství na základě této žádosti rozhodlo o přidělení dotace ve výši 306 000 Kč.

Hrušková

Město Sokolov dále požádalo Karlovarský kraj o poskytnutí částečného dofinancování této akce z programu Karlovarského kraje – název dotačního programu: Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň, podprogram: A – Opatření zajišťující prevenci proti suchu a zadržení vody v krajině. Celková výše skutečně využité dotace z Karlovarského kraje na tento projekt byla ve výši 162.430,40 Kč.

Hrušková - dotace text

Webové stránky Karlovarského kraje: http://www.kr-karlovarsky.cz/

Logo Karlovarský kraj

ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Petra Neubauerová

ZHOTOVITEL AKCE: KONOPA Vladimír s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1807.html

FOTO/DOKUMENTACE

Situace zájmového území

VODNÍ NÁDRŽ

Stav před realizací

VODNÍ NÁDRŽ 2

Stav v průběhu realizace

Hrušková

Stav po realizaci

Fotodokumentace realizované akce

Fotodokumentace realizované akce