česky Deutsch English

Hrušková - Hlavní vodovodní řád, Hrušková - Hlavní kanalizační řád

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU

Vodovod:

Předmětem tohoto projektu je návrh zásobování obce Hrušková pitnou vodou. Jedná se o návrh přívodního řádu ze Sokolova do nového vodojemu Hrušková a návrh zásobního řádu s přípojkami v obci Hrušková. Součástí čerpací stanice pitné vody a vodojemu jsou elektropřípojky.

Kanalizace:

Předmětem projektu je návrh splaškové kanalizace v Hruškové. Jedná se o návrh nové splaškové kanalizace (gravitační kanalizace a přípojky), čerpací stanice odpadních vod včetně elektropřípojky a kanalizačního výtlaku zaústěného do stávající kanalizace v Sokolově.

ZHOTOVITEL PD:

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

FOTO/DOKUMENTACE KE STAŽENÍ/SHLÉDNUTÍ

Hrušková - Hlavní vodovodní řád - Celkový situační výkres

Hrušková - Vodovodní a kanalizační řád - celkový situační výkres (6785 kB, pdf)

Hrušková - Hlavní kanalizační řád - Celkový situační výkres

Hrušková - Vodovodní a kanalizační řád - celkový situační výkres (6765 kB, pdf)

Hrušková - katastrální mapy

Hrušková - Vodovodní a kanalizační řád (423 kB, pdf)

Hrušková - Vodovodní a kanalizační řád (498 kB, pdf)

Hrušková - Vodovodní a kanalizační řád (884 kB, pdf)