česky Deutsch English

Hřbitov Sokolov – obnova a rozšíření

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU:

Záměr města na obnovu a rozšíření areálu hřbitova je rozdělen na tři etapy:

I. etapa - Nový hřbitov a hromadné hroby žen ze Svatavy, 

II. etapa - Vstupní zahrada a hlavní parkoviště,

III. etapa - Staronový hřbitov, židovský hřbitov, vedlejší parkoviště.

Součástí projektové dokumentace bude dokumentace objektů – architektonicko stavební řešení (drobná architektura, vodní prvky, zpevněné plochy, venkovní nábytek atp.), stavebně - konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení, komunikace, vegetace, osvětlení, nové vodovodní přípojky, technologie vodních prvků (odpočívadla u kaple a židovského hřbitova), řešení dešťových vod, parkoviště.

PARKOVIŠTĚ

Návrh nabízí radikální změnu v partii mezi hřbitovem a ul. Heyrovského. Jedná se o zrušení současného divokého parkování v přímém sousedství pietního prostoru památníku s hromadnými hroby sovětských zajatců. Nové parkoviště je umístěno vedle smuteční kaple do volného travnatého trojúhelníku (celkem 68 parkovacích míst vč. 4 míst pro invalidy).

Dále je navrženo vedlejší parkoviště pro cca 18 parkovacích míst v dolní partii při frekventované ulice K. H. Borovského.

VSTUPNÍ ZAHRADA

U hlavního vstupu na hřbitov je koncipována tzv. vstupní zahrada, která má plnit roli malého společenského prostoru pro možnost příjemného setkání s případným zázemím velkého altánu a otevřeného WC ve smuteční kapli. Tento nástupní prostor zahrnuje kromě drobného vodního prvku také “ukrytější” pozici pro umístění velkého kontejneru na odpad.

NOVÝ HŘBITOV

Nosná myšlenka návrhu - propojení areálu uvnitř a spojení s okolím, průchod a průjezd pro správce hřbitova, možnost vjezdu a výjezdu bez otáčení. Propojení všech částí budoucího areálu vč. židovského hřbitova.

Předpokládaná budoucí perspektiva lipových stromořadí u cest je kolem deseti let, proto je třeba bez odkladů začít s postupnou koncepční obnovou. Založení nových stromořadí přirozeně předpokládá odstranění současných stromů. Návrh předpokládá vysazování velkých listnatých stromů.

V dolní volné partii jsou navržena dvě nová oddělení. Dispozice cest a hrobů vychází z motivu otisku lidských prstů, které se překrývají. Početně dominují urnové hroby obdélného tvaru o čisté velkosti 0,7x1,0m. Rakvové hroby o velikosti 2,4x2,1m jsou situovány na krajích. Po obvodu jsou koncipovány cesty, ohradní zeď se starými náhrobky zůstává volná. Podrobnosti ohledně rozsahu a podoby vodních zařízení, venkovního nábytku a osvětlení budou řešeny v následující fázi projektové přípravy.

HROMADNÝ HROB ŽEN ZE "SVATAVY"

Návrh jednoznačně vymezuje pietní místo s hromadnými hroby žen ze “Svatavy”, resp. z Pochodu smrti, které zemřely v nacistickém táboře ve Svatavě. Odstranění náletových dřevin a modelace terénu. Lapidární a prostá úprava místa pomocí plůtku a břečťanu.

STARONOVÝ HŘBITOV

Nosná myšlenka návrhu pro staronový, dříve starý hřbitov - uprostřed pod starou alejí neobnovovat cestu, ale z nalezených starých náhrobků vyskládat motiv kříže - viz deponie materiálu pod starým javorovým stromořadím. Novou cestu založit opět po obvodu. Staronový hřbitov je vymezen přerušovanými ohradními stěnami, které jsou tvořeny z kolumbárií. Dispozice cest a hrobů opět vychází z motivu otisku lidských prstů. Početně dominují opět urnové hroby. Dále jsou navrženy 2 - 3 nové vsypové loučky. Všechna nová zařízení jsou navržena na mírně navýšeném terénu tak, aby byly výkopové práce minimalizovány.

ZHOTOVITEL STUDIE A PD:

Ing. arch. Jakub Chvojka

FINANCOVÁNÍ:

Předpokládané náklady na realizaci první etapy projektu, která by měla být zahájena v roce 2023, činí 18 mil. Kč vč. DPH (dle studie).

FOTO/DOKUMENTACE:

Stávající stav:

Hřbitov Sokolov – obnova a rozšíření

Hřbitov Sokolov – obnova a rozšíření

Hřbitov Sokolov – obnova a rozšíření

Hřbitov Sokolov – obnova a rozšíření

Studie:

Hřbitov Sokolov – obnova a rozšíření

Hřbitov Sokolov – obnova a rozšíření