česky Deutsch English

Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě (3 TI Sokolov)

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 22.05.2019 - 16.10.2019

POPIS PROJEKTU

Předmětem akce bylo napojení území na dopravní a technickou infrastrukturu z ulice Karla Čapka naproti bývalé OVS směrem k BD čp. 1408 - 1409. Součástí akce byla výstavba příjezdové komunikace, veřejného osvětlení, vybudování plynovodního řadu, vodovodního řadu a řadu kanalizace včetně přípojek. Tím byly připraveny parcely pro výstavbu 3 rodinných domů.

ZHOTOVITEL AKCE: Druhá severočeská stavební společnost, spol. s.r.o., vybrán na zákaldě zadávacího řízení https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1531.html

FINANCOVÁNÍ:

Náklady dle smlouvy o dílo: 4 111 713,63 Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE

Napojení