česky Deutsch English

Dokončení revitalizace lomu Gsteinigt

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.09.2008 - 31.08.2009

Město Sokolov nechalo zrekultivovat pro své občany opět další část nevyužitého území – okolí lomu Gsteinigt. Ze zanedbaného, zarostlého území se podařilo vytvořit rekreační část s příměstskou zelení.

Tento projekt byl financován Ministerstvem financí v rámci zahlazování důlní činnosti.

Práce provedla firma: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. Okounov.
Velkou zásluhu na hladkém průběhu prací má stavbyvedoucí p. Štádler.

Realizace proběhla během 1 roku – od září 2008 do října 2009 a zahrnovala provedení těchto prací:
plošná modelace terénu, úprava podložních vrstev, založení vegetační nosné vrstvy, vegetační zpevnění terénu osevem, výsadba rostlin, úprava stávajících vzrostlých dřevin ořezem, úprava porostních skupin.

Velkou část provedených úprav zahrnovala nová výsadba rostlin, která doplnila stávající dřeviny o 60 nových druhů dřevin a rostlin. Celkem bylo vysazeno 693 nový stromů a ještě více keřů.

Město Sokolov pro své občany vybavilo nové cesty lavičkami a firma Sotes dodá odpadkové koše.

Náklady na vytvoření tohoto nového příjemného koutu našeho města činí celkem 8 370 tis. Kč (z toho 8 250 tis. uhrazeno MF).

Dokončení revitalizace lomu Gsteinigt