česky Deutsch English

Dodávka 2 SMART autobusových zastávek do ul. Jednoty a Závodu míru v Sokolově

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 15.11.2022 - 16.08.2023

POPIS PROJEKTU:

Cílem projektu je dodávka a montáž dvou SMART autobusových zastávek v ulicích Jednoty a Závodu míru v Sokolově. Zastávky budou vybaveny centrálním dotykovým panelem, který bude zobrazovat příjezdy a odjezdy autobusů, informace z WEBU města, čas a teplotu vzduchu. Zastávky budou vybaveny i dalšími komponenty jako je reklamní panel, bezpečnostní kamera, SOS tlačítko s přímým spojením na městskou policii, schránka pro defibrilátor a lékárnička. Standardním vybavením zastávky je lavička.

ZPRACOVATEL PD: Ing. Martin Dědič

ZHOTOVITEL: mmcité a.s.

FINANCOVÁNÍ:

Náklady dle smlouvy o dílo: 1 563 622,50 Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE:

Vizualizace:

Smart zastávky - vizualizace

Zájmové území:

SMART zastávka - ulice Jednoty

Zájmové území - Smart zastávky

SMART zastávka - Závodu Míru

Zájmové území - Smart zastávky