česky Deutsch English

Demolice bytového domu v ul. Sv. Čecha

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 24.09.2021 - 07.06.2022

Projekt „Demolice objektů č. p. 1373 a 1374, ul. Svatopluka Čecha, p. p. č. 306 a 307, k. ú. Sokolov“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Identifikační číslo projektu: 117D081000506

logo MMR

POPIS PROJEKTU

Město Sokolov odkoupilo bytové domy v sociálně vyloučených lokalitách se záměrem tyto vybydlené budovy zbourat a na jejich místě postavit parkovací plochy. Mezi nimi i dům č.p. 1373 a 1374 v ul. Sv. Čecha.

ZHOTOVITEL PD: AWT Rekultivace a.s., vybrán na základě zadávacího řízení https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1579.html

ZHOTOVITEL STAVBY: MORKUS Morava s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1962.html

FINANCOVÁNÍ

Na spolufinancování akce „Demolice objektů č. p. 1373 a 1374, ul. Sv. Čecha, p. p. č. 306 a 307, k.ú. Sokolov“ obdrželo město Sokolov od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci z podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách.

Celkové výdaje projektu:  3,43 mil. Kč vč. DPH

Z toho dotace: 1,54 mil. Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENATCE

Situace zájmového území

Demolive - Sv. Čecha

Stav před demolicí

Sv. Čecha - před demolicí

Stav během demolice

Sv. Čecha - během realizace

Stav po demolici

Demolice Sv. Čecha