česky Deutsch English

DEMOLICE GARÁŽÍ – JIŽNÍ LOM

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU

Cílem projektu je demolice garáží ve vlastnictví města na Jižním lomu. Garáže v majetku soukromých osob budou ponechány. Z celkového počtu 200 garáží bude odstraněno 147 garáží. Demoliční firma provede postupné odstraňování po jednotlivých řadách, neodstraněné garáže budou zkontrolovány a odborně zabezpečeny proti případnému poškození při provádění demoličních prací. Téměř celá plocha, na které jsou garáže postaveny, se nachází v záplavovém území stoleté vody.

ZHOTOVITEL AKCE: bude vybrán na základě zadávacího řízení

FOTO/DOKUMENTACE

Pohled na zájmové území - Jížní lom

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ - JIŽNÍ LOM

Území stoleté vody

ÚZEMÍ STOLETÉ VODY