česky Deutsch English

Demolice garáží - Jižní lom - II. etapa

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 24.08.2022 - 13.10.2022

POPIS PROJEKTU:

Cílem projektu byla další etapa demolice garáží ve vlastnictví města na Jižním lomu. Garáže v majetku soukromých osob byly ponechány. Z celkového počtu 200 garáží již bylo odstraněno 130 garáží. V této fázi demoliční firma provedla postupné odstraňování dalších 26 garáží, neodstraněné garáže byly zkontrolovány a odborně zabezpečeny proti případnému poškození při provádění demoličních prací. Téměř celá plocha, na které jsou garáže postaveny, se nachází v záplavovém území stoleté vody.

ZHOTOVITEL STAVBY: MARENT DEMOLICE s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení:

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_2149.html

FINANCOVÁNÍ:

Náklady dle smlouvy o dílo: 599 548 Kč vč. DPH

FOTODOKUMENTACE:

Zájmové území

Jižní lom - 2. etapa

Jižní lom - 2. etapa

Stav před realizací

Jižní lom - 2. etapa

Jižní lom II - stav před realizací

Stav po realizaci

Demolice Jižní lom - stav po realizaci

Demolice Jižní lom - stav po realizaci