česky Deutsch English

Demolice vybydlených domů v ul. Heyrovského a v ul. Hornická

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 14.12.2020 - 24.03.2021

Projekty „Demolice objektu č. p. 1419, ul. Hornická, p. p. č. 2250, k. ú. Sokolov a ,,Demolice objektů č. p. 1381 a 1382, ul. Heyrovského, p. p. č. 2227 a 2228, k. ú. Sokolov“ jsou realizovány za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu ministerstva pro místní rozvoj.

logo MMR

POPIS PROJEKTU

Město Sokolov odkoupilo bytové domy v sociálně vyloučených lokalitách se záměrem tyto vybydlené budovy zbourat a na jejich místě postavit parkovací plochy. Jedná se o domy č.p.1381 a 1382 v ul. Heyrovského a č.p. 1419 v ul. Hornická.

Město Sokolov na předmětné demolice vybydlených domů obdrželo dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci programu „117D08 – Podpora revitalizace území“, podprogram „117D081 – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách“. 

ZHOTOVITEL AKCE:

Demolice objektů na p.p.č. 2227, 2228 v ul. Heyrovského, Sokolov:  PB SCOM s.r.o., vybrán na základě zadávací dokumentace https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1846.html
 

Demolice obojektŮ na p.p.č. 2250 v ul. Hornická, Sokolov: PB SCOM s.r.o., vybrán na základě zadávací dokumentace  https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1847.html

FINANCOVÁNÍ

Demolice objektů č. p. 1381 a 1382, ul. Heyrovského, p. p. č. 2227 a 2228, k. ú. Sokolov: 1.280.596,52 Kč vč. DPH (z toho dotace ve výši 576.917,00 Kč)

Demolice objektu č. p. 1419, ul. Hornická, p. p. č. 2250, k. ú. Sokolov: 1.764.731,97 Kč vč. DPH (z toho dotace ve výši 479.432,93 Kč)

FOTO/DOKUMENTACE

Situace zájmového území v ul. Hornická a v ul. Heyrovského

Demolice

Stav před demolicí

ul. Hornická

DEMOLICE HORNICKÁ PŘED

ul. Heyrovského

DEMOLICE HEYROVSKÉHO PŘED

Během demolice

ul. Hornická

DEMOLICE HORNICKÁ - BĚHEM

ul. Heyrovského

DEMOLICE HEYROVSKÉHO - BĚHEM

Stav po ukončení demolice

ul. Hornická

Demolice_Hornicka

ul. Heyrovského

Demolice_Heyrovskeho