česky Deutsch English

Demolice vybydlených domů v ul. Svatopluka Čecha, v ul. Heyrovského a v ul. Hornická

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU

Město Sokolov odkoupilo bytové domy v sociálně vyloučených lokalitách se záměrem tyto vybydlené budovy zbourat a na jejich místě postavit parkovací plochy. Jedná se o domy č.p. 1373 a 1374 v ul. Sv. Čecha, č.p. 1381 a 1382 v ul. Heyrovského a č.p. 1419 v ul. Hornická. Město bude na tuto akci žádat o dotaci z programu MMR - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách.

Město Sokolov na předmětné demolice vybydlených domů zažádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o podporu v rámci programu „117D08 – Podpora revitalizace území“, podprogram „117D081 – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách“. V současné době jsou uvedeny v seznamu akcí doporučených k poskytnutí dotace dva ze tří plánovaných projektů a to konkrétně na tyto projekty:

  • Demolice objektů č. p. 1381 a 1382, ul. Heyrovského, p. p. č. 2227 a 2228, k. ú. Sokolov. Bylo zažádáno o 3.500.000,00 Kč.
     
  • Demolice objektů č. p. 1419, ul. Hornická, p. p. č. 2250, k. ú. Sokolov. Bylo zažádáno o 3.500.00,00 Kč.

ZHOTOVITEL PD: AWT Rekultivace a.s., vybrán na základě zadávacího řízení https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1579.html

FINANCOVÁNÍ

Projektová dokumentace: 556 600,- Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE

Situace zájmového území

DEMOLICE OD SUAS