česky Deutsch English

Demolice vybydlených domů v ul. Heyrovského a v ul. Hornická

Stav projektu: V realizaci

Projekty „Demolice objektu č. p. 1419, ul. Hornická, p. p. č. 2250, k. ú. Sokolov a Demolice objektů na p.p.č. 2227, 2228 v ul. Heyrovského“ jsou realizovány za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu ministerstva pro místní rozvoj.

MMR 2

POPIS PROJEKTU

Město Sokolov odkoupilo bytové domy v sociálně vyloučených lokalitách se záměrem tyto vybydlené budovy zbourat a na jejich místě postavit parkovací plochy. Jedná se o domy č.p. 1373 a 1374 a v ul. Heyrovského a č.p. 1419 v ul. Hornická.

Město Sokolov na předmětné demolice vybydlených domů zažádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o podporu v rámci programu „117D08 – Podpora revitalizace území“, podprogram „117D081 – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách“. V současné době jsou uvedeny v seznamu akcí doporučených k poskytnutí dotace dva ze tří plánovaných projektů a to konkrétně na tyto projekty:

  • Demolice objektů č. p. 1381 a 1382, ul. Heyrovského, p. p. č. 2227 a 2228, k. ú. Sokolov. 
     
  • Demolice objektů č. p. 1419, ul. Hornická, p. p. č. 2250, k. ú. Sokolov.

ZHOTOVITEL AKCE - Demolice objektů na p.p.č. 2227, 2228 v ul. Heyrovského, Sokolov:  PB SCOM s.r.o., vybrán na základě zadávací dokumentace https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1846.html

                                        - Demolice obojektŮ na p.p.č. 2250 v ul. Hornická, Sokolov: PB SCOM s.r.o., vybrán na základě zadávací dokumentace  https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1847.html

FINANCOVÁNÍ

Demolice objektů na p.p.č. 2227, 2228 v ul. Heyrovského, Sokolov: 1.650.160,76 Kč vč. DPH

Demolice obojektu na p.p.č. 2250 v ul. Hornická, Sokolov: 2.252.428,76 Kč vč. DPH z toho dotace ve výši 751 912,00 Kč.

FOTO/DOKUMENTACE

Situace zájmového území v ul. Hornická a v ul. Heyrovského

Demolice