česky Deutsch English

DDM - Světelná křižovatka na dopravním hřišti

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 21.09.2020 - 30.11.2020

POPIS PROJEKTU

Cílem projektu je výstavba světelného signalizačního zařízení (SSZ - 3 semafory a 1 řadič) na křižovatce tvaru T pro řízení provozu na dopravním hřišti v areálu Domu dětí a mládeže.

ZHOTOVITEL AKCE: AŽD Praha s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1824.html

FINANCOVÁNÍ:

Celkové náklady dle smlovy o dílo: 471 072,99 Kč vč. DPH

V roce 2018 byly z programu Karlovarského kraje obnoveny povrchy komunikací dopravního hřiště v areálu DDM v Sokolově. Z důvodu zkvalitnění dopravní výchovy a aktivit s používáním hřiště bylo městem Sokolov požádáno o poskytnutí dotace na vybudování světelného signalizačního zařízení v tomto areálu z programu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu: Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť. Žádosti bylo vyhověno a dne 16.10.2020 došlo k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 250.000,00 Kč.

Odkaz na poskytovatele dotace: http://www.kr-karlovarsky.cz

Logo KK  Logo živý kraj