česky Deutsch English

DDM - obnova povrchů komunikací dětského dopravního hřiště

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.11.2018 - 04.12.2018

POPIS PROJEKTU

Cílem projektu byla oprava povrchů komunikací dětského dopravního hřiště v areálu DDM. Původní asfaltové plochy dopravního hřiště včetně ploch využívaných pro závody v jízdě zručnosti a shromažďování dětí vykazovaly poškození vlivem povrchových trhlin a prosedání. Oprava spočívala ve vyfrézování původní živičné vrstvy a nové vyasfaltování vyznačených ploch vč. napojení na nedotčené plochy, obnově vodorovného a části svislého dopravního značení.

Na realizaci akce se finančně spolupodílel Karlovarský kraj v rámci dotačního Programu na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť. 

ZHOTOVITEL STAVBY: SOTES SOKOLOV, spol. s.r.o.  https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1438.html

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Celkové náklady akce: 433.579,- Kč vč. DPH
Dotace z prostředků Karlovarského kraje: 302.000,- Kč vč. DPH
Náklady města: 131.579,- Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE

Starý stav

DDM - STARÝ STAV

Nový stav

DDM - NOVÝ STAV

KK ZK