česky Deutsch English

Cyklostezka Jížní lom - Svatava

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU

Cílem projektu je návrh nového úseku cyklostezky, která bude spojnicí mezi areálem Jížního lomu a budoucí cyklostezkou v katastru obce Svatava. Pro zajištění větší bezpečnosti cyklistů a chodců povede trasa cyklostezky pod silničním a železničním mostem.

ZHOTOVITEL PD: DSVA s.r.o.

FOTO/DOKUMENTACE

Situace zájmového území

ZÚ - CYKLOSTEZKA JÍŽNÍ LOM - SVATAVA