česky Deutsch English

Chodník v ul. Závodu Míru od silnice II/210 k ul. Slovenská, chodník u komnikace II/210 u ČS ONO v úseku OK – Stará Ovčárna

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 25.05.2021 - 15.12.2021

logo pás

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017114

POPIS PROJEKTU:

Předmětem stavby bylo vybudování dvou nových úseků chodníků v ul. Závodu míru a ul. Stará Ovčárna ve městě Sokolov. Jedná se o novostavbu komunikací pro pěší dopravu, které zajistí propojení nově navrhované okružní křižovatky u čerpací stanice ONO na silnici II/210 se stávající městskou dopravní infrastrukturou pro pěší. Součástí projektu okružní křižovatky byl návrh chodníků a míst pro přecházení pro bezpečné vedení pěší dopravy v prostoru křižovatky a křížení sil. II/210.

Stavba chodníků navazuje na projekt okružní křižovatky a zajišťuje propojení pěších tras v úseku:

1. Chodník v ul. Závodu míru v úseku: okružní křiž. – ul. Slovenská

2. Chodník v ul. Stará Ovčárna v úseku: od okružní křiž. podél sil. II/210 směr autobusová zastávka.

Stavební úpravou došlo ke zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v uličním prostoru a zajištění páteřní sítě pro pěší dopravu od sídliště M. Majerové a sídliště Michal do oblasti Staré Ovčárny a Staré Březovské.

ZHOTOVITEL AKCE: Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o., vybrán na základě zadávacího řízení:

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1888.html

FINANCOVÁNÍ:

Město Sokolov ve spolupráci s partnerskými organizacemi AGC Fenestra, a.s., člen AGC Group a Golf Sokolov, a.s. úspěšně zažádalo o dotaci na realizaci projektu z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednistvím Integrovaného regionálního operačního programu z výzvy č. 21 - Místní akční skupiny Sokolovsko s názvem „IROP-Řešení dopravní infrastruktury VI“.

Prioritní osa: PO 4: Komunitně vedený místní rozvoj

Specifický cíl: SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Celkové náklady akce:  6 186 804,55 Kč vč. DPH

Požadovaná výše dotace: 2 002 771,00 Kč vč. DPH

Podíl města: 4 184 033,55 vč. DPH

plakát chodníky 2

FOTO/DOKUMENTACE:

Situační výkresy v příloze C3.1 KOOR a C3.2 KKOR

Chodník v ul. Závodu Míru od silnice II/210 k ul. Slovenská, chodník u komnikace II/210 u ČS ONO v úseku OK – Stará Ovčárna

Chodník v ul. Závodu Míru od silnice II/210 k ul. Slovenská, chodník u komnikace II/210 u ČS ONO v úseku OK – Stará Ovčárna