česky Deutsch English

Chodník v ul. Závodu Míru od silnice II/210 k ul. Slovenská, chodník u komnikace II/210 u ČS ONO v úseku OK – Stará Ovčárna

Stav projektu: V realizaci

Termín realizace: 06 – 10/2021

Zhotovitel akce: Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.

Finance dle smlouvy o dílo:  6 186 804,55 Kč vč. DPH

Popis projektu:

Předmětem stavby je návrh dvou nových úseků chodníků v ul. Závodu míru a ul. Stará Ovčárna ve městě Sokolov. Jedná se o novostavbu komunikací pro pěší dopravu, které zajistí propojení nově navrhované okružní křižovatky u čerpací stanice ONO na silnici II/210 se stávající městskou dopravní infrastrukturou pro pěší. Součástí projektu okružní křižovatky byl návrh chodníků a míst pro přecházení pro bezpečné vedení pěší dopravy v prostoru křižovatky a křížení sil. II/210.

Stavba chodníků navazuje na projekt okružní křižovatky a zajistí propojení pěších tras v úseku:

1. Chodník v ul. Závodu míru v úseku: okružní křiž. – ul. Slovenská

2. Chodník v ul. Stará Ovčárna v úseku: od okružní křiž. podél sil. II/210 směr autobusová zastávka.

Stavební úpravou dojde ke zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v uličním prostoru a zajištění páteřní sítě pro pěší dopravu od sídliště M. Majerové a sídliště Michal do oblasti Staré Ovčárny a Staré Březovské.

Dokumentace:

Situační výkresy v příloze C3.1 KOOR a C3.2 KKOR

Chodník v ul. Závodu Míru od silnice II/210 k ul. Slovenská, chodník u komnikace II/210 u ČS ONO v úseku OK – Stará Ovčárna

Chodník v ul. Závodu Míru od silnice II/210 k ul. Slovenská, chodník u komnikace II/210 u ČS ONO v úseku OK – Stará Ovčárna