česky Deutsch English

Chodník podél komunikace III/00630, k.ú. Těšovice, k.ú. Sokolov

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 03.08.2021 - 05.11.2021

POPIS PROJEKTU:

Cílem projektu je vybudovat chodník z Těšovic do Sokolova. Investorem projektu je obec Těšovice a město Sokolov. Chodník povede od obytné zóny v Těšovicích podél komunikace a bude napojen na stávající cyklostezku u Štětky. V rámci stavby bude vybudováno nové veřejné osvětlení podél chodníku a upraveno stávající odvodnění. Vyvěrající voda, která se hromadí částečně v tělese komunikace, bude podchycena drenáží a vyvedena do stávajícího silničního příkopu.

ZHOTOVITEL PD: Ing. Ivan Škulavík

ZHOTOVITEL STAVBY: Recys - Mach s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1949.html

FINANCOVÁNÍ:

Celkové náklady:       2 833 786 Kč

Podíl města:                293 426 Kč

Podíl obce Těšovice:  2 540 360 Kč

FOTO/DOKUMENTACE:

Chodník podél komunikace III/00630, k.ů. Těšovice, k.ú. Sokolov

Stav po dokončení realizace:

Chodník Těšovice

Chodník Těšovice