česky Deutsch English

Chodník podél komunikace III/00630, k.ů. Těšovice, k.ú. Sokolov

Stav projektu: Připravuje se

Popis projektu:

Cílem projektu je vybudovat chodník z Těšovic do Sokolova. Investorem projektu je obec Těšovice a město Sokolov. Chodník povede od obytné zóny v Těšovicích podél komunikace a bude napojen na stávající cyklostezku u Štětky. V rámci stavby bude vybudováno nové veřejné osvětlení podél chodníku a upraveno stávající odvodnění. Vyvěrající voda, která se hromadí částečně v tělese komunikace bude podchycena drenáží a vyvedena do stávajícího silničního příkopu.

Zhotovitel projektové dokumentace: Ing. Ivan Škulavík

Dokumentace:

V příloze 4_DUR DSP

Chodník podél komunikace III/00630, k.ů. Těšovice, k.ú. Sokolov