česky Deutsch English

Bezbariérové úpravy objektů ZŠ a MŠ

Stav projektu: Připravuje se

Již v roce 2016 nechalo město Sokolov zpracovat studie na bezbariérové úpravy objektů většiny základních a vybraných mateřských škol v Sokolově. Na základě toho bylo v březnu 2017 zadáno zpracování projektové dokumentace, která řeší bezbariérové úpravy objektu Základní školy Pionýrů a Mateřské školy Kosmonautů. U Základní školy Pionýrů dojde zároveň k rekonstrukci jedné z odborných učeben. V současné době probíhá výstavba bezbariérového přístupu pro handicapované žáky do budovy I. stupně, na kterou byla podána žádost o dotaci viz. samostatná stránka projektu: 

https://www.sokolov.cz/urad/odbory/odbor_rozvoje_mesta/projekty/zakladni-skola-sokolov--pionyru-1614-_-vystavba-bezbarieroveho-pristupu-pro-handicapovane-zaky-do-budovy-i--stupne-53074

Do budoucna plánuje město bezbariérově řešit i další objekty základních a mateřských škol v Sokolově.

Očekávané náklady:
Bezbariérové úpravy objektu Základní školy Pionýrů: 10 000 000,- Kč
Bezbariérové úpravy objektu Mateřské školy Kosmonautů: 1 700 000,- Kč

Město Sokolov plánuje na akce podat žádost o dotaci.