česky Deutsch English

Baník Sokolov – zateplení objektu šaten a bytů FK Sokolov

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU

Poslední etapou bude zateplení pláště celého objektu šaten FK Sokolov.

ZHOTOVITEL STAVBY: bude vybrán na základě zadávacího řízení.

FINANCOVÁNÍ: 

Předpokládané investiční náklady projektu: 3 500 000,00 Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE

Zájmové území:

zájmové území