česky Deutsch English

Baník Sokolov – rekonstrukce šaten FK Sokolov – I. etapa

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 15.07.2022 - 13.03.2023

POPIS PROJEKTU

Šatny FK Sokolov tvoří dvě vzájemně propojené budovy. V rámci I. etapy došlo k rekonstrukci nejstarší části – pravého křídla (viděno z čelního pohledu), kdy byla provedena jak rekonstrukce šaten fotbalového klubu, tak kompletní rekonstrukce soc. zařízení včetně výměny rozvodů všech sítí. Součástí akce je i kompletní výměna vytápění, oken a vstupních dveří v celé budově, tedy i v části levého křídla.

ZHOTOVITEL STAVBY: FINAL ALFA - stavební, s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení:

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_2065.html

FINANCOVÁNÍ:

Náklady dle smlouvy o dílo: 12 501 391,27 Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE

Stav před realizací:

Stávající stav

Stávající stav

Stav po dokončení realizace:

Baník Sokolov – rekonstrukce šaten FK Sokolov – I. etapa

Baník Sokolov – rekonstrukce šaten FK Sokolov – I. etapa

Baník Sokolov – rekonstrukce šaten FK Sokolov – I. etapa