česky Deutsch English

Baník Sokolov – rekonstrukce bytů v budově FK Sokolov

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 09.03.2023 - 08.06.2023

POPIS PROJEKTU

Součástí této etapy bude rekonstrukce dvou bytových jednotek o dispozici 3 + 1, které se nacházejí ve snížené západní části objektu šaten FK v 1.NP a 2.NP. V rámci stavební akce dojde ke kompletní rekonstrukci bytových jednotek včetně rekonstrukce soc. zařízení a výměny všech sítí.

ZHOTOVITEL STAVBY: ZISTAV s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení:

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_2191.html

FINANCOVÁNÍ:

Náklady dle smlouvy o dílo: 1 859 187,34 Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE:

Stav před realizací

Baník byty - před realizací

Baník byty - před realizací

Stav po realizaci:

Baník byty - po realizaci

Baník byty - po realizaci

Baník byty - po realizaci

Baník byty - po realizaci