česky Deutsch English

Rekonstrukce šaten fotbalového klubu Sokolov v areálu Baník Sokolov

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU

Stavební akce je rozdělena do 4. etap:

1. Baník Sokolov – rekonstrukce šaten FK Sokolov – I. etapa

Šatny FK Sokolov tvoří dvě vzájemně propojené budovy. V rámci I. etapy došlo k rekonstrukci nejstarší části – pravého křídla (viděno z čelního pohledu), kdy byla provedena jak rekonstrukce šaten fotbalového klubu, tak kompletní rekonstrukce soc. zařízení včetně výměny rozvodů všech sítí. Součástí první akce byla i kompletní výměna vytápění, oken a vstupních dveří v celé budově, tedy i v části levého křídla.

Samostatné stránky této etapy projektu jsou dostupné zde.

2. Baník Sokolov – rekonstrukce šaten FK Sokolov – II. etapa

V rámci této etapy bude provedena rekonstrukce druhé části objektu šaten FK vyjma restaurace U Kopačky. Rekonstrukce se bude týkat všech vnitřních prostor – chodeb, šaten, kanceláří a soc. zařízení. Rovněž dojde k výměně rozvodů sítí.

Samostatné stránky této etapy projektu jsou dostupné zde.

3. Baník Sokolov – rekonstrukce bytů v budově FK Sokolov

Součástí této etapy bude rekonstrukce dvou bytových jednotek o dispozici 3 + 1, které se nacházejí ve snížené západní části objektu šaten FK v 1.NP a 2.NP. V rámci stavební akce dojde ke kompletní rekonstrukci bytových jednotek včetně rekonstrukce soc. zařízení a výměny všech sítí.

Samostatné stránky této etapy projektu jsou dostupné zde.

4. Baník Sokolov – zateplení objektu šaten a bytů FK Sokolov

Poslední etapou bude zateplení pláště celého objektu šaten FK Sokolov.

Samostatné stránky této etapy projektu jsou dostupné zde.

FOTO/DOKUMENTACE:

Zájmové území:

zájmové území