česky Deutsch English

Autobusové zálivy pod kinem Alfa a proti komerční bance

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 04.07.2023 - 04.12.2023

POPIS PROJEKTU

Cílem projektu je vybudování autobusových zálivů v ulici Boženy Němcové proti komerční bance a v ulici Sokolovská pod kinem Alfa. Autobusy MHD nyní staví na komunikaci a po dobu nastoupení a vystoupení cestujících krátkodobě omezují dopravu. Vybudováním autobusových zálivů  bude zajištěno bezpečné zastavení autobusů a plynulost dopravy. 

ZHOTOVITEL PD: Ing. Ivan Škulavík

Autobusový záliv v ulici B. Němcové proti komerční bance

ZHOTOVITEL STAVBY: BAUPORT s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení:

https://ezak.sokolov.cz/vz00002337

FINANCOVÁNÍ:

Náklady dle smlouvy o dílo: 2 225 502,00 Kč vč. DPH

Autobusový záliv v ulici Sokolovská pod kinem Alfa

ZHOTOVITEL STAVBY: Street line s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení:

https://ezak.sokolov.cz/vz00002336

FINANCOVÁNÍ:

Náklady dle smlouvy o dílo: 902 223 Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE

Situace zájmového území:  

Autobusový záliv v ulici B. Němcové proti KB

Situace - autobusové zálivy

Zálivy - situace. pdf

Autobusový záliv v ulici Sokolovská pod kinem Alfa

Situace - autobusové zálivy

Zálivy - situace. pdf