česky Deutsch English

Zapojování osob ze sociálně vyloučených lokalit do práce bezpečnostních složek v Sokolově

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.01.2018 - 31.12.2020
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007579

logo EU

POPIS PROJEKTU

Ve spolupráci města Sokolov s Agenturou pro sociální začleňování byla v srpnu 2017 podána žádost o dotaci do výzvy č. 52 „Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva“ Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je financování 12 pozic asistentů prevence kriminality při Městské policii Sokolov po dobu tří let. S asistenty prevence kriminality má město Sokolov dlouhodobé zkušenosti. Asistenti přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku a provádějí dohled nad dodržením vyhlášek města v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku a to převážně v sociálně vyloučených lokalitách města.

V říjnu 2017 splnila žádost o podporu podmínky pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory.

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Projekt je realizován městem Sokolov za finanční spoluúčasti Evropské unie, Evropského sociálního fondu v rámci poskytnuté podpory z Operačního programu Zaměstnanost. Více informací na https://www.esfcr.cz/ a https://www.esfcr.cz/operacni-program-zamestnanost.

Celkové náklady projektu: 11 486 920,85 Kč
Dotace EU (85%): 9 763 882,71 Kč
Národní veřejné zdroje (10%): 1 148 692,09 Kč
Spoluúčast žadatele – města (5%): 574 346,05 Kč

REALIZACE

Projekt je realizován ve spolupráci s Městskou policií Sokolov.

logo MP