česky Deutsch English

Areál Baník – retence dešťových vod

Stav projektu: Připravuje se

logo SFŽP

POPIS PROJEKTU:

Cílem projektu je zadržení dešťové vody z areálu Baník a její následné zpětné využití pro provozní potřeby areálu. V rámci projektu bude vybudována nová dešťová kanalizace, jež odvede děšťové vody z vybraných střech do nových retenčních nádržích. Vody budou využívány v letním období pro zavlažování a kropení hřišť a v zimním období na výrobu ledu a údržbu ledové plochy v hokejové hale.

Dešťová voda bude stahována ze střešních plášťů:

- hlavní fotbalová tribuna, celk. odvodňovaná plocha 594 m2,

- ubytovna, celk. odvodňovaná plocha 503 m2,

- šatny FK Sokolov, celk. odvodňovaná plocha 724 m2,

- zimní stadion, celk. odvodňovaná plocha 2 938 m2,

- dále je uvažováno s odvodem dešťových vod z části uvažované budoucí novostavby míčové haly

ZHOTOVITEL PD: Ing. Martin Dědič

ZHOTOVITEL STAVBY: Bude vybrán na základě zadávacího řízení.

FINANCOVÁNÍ:

Předpokládané náklady akce: 16,4 mil. Kč vč. DPH

Předpokládaná výše dotace: 12 mil. Kč

Předpokládaný termín realizace akce: 03/2024 - 12/2024

Město Sokolov, v rámci snahy o zajištění spolufinancování projektu z dotačních zdrojů, podalo žádost o dotaci do Výzvy č. 10/2021 - Hospodaření s vodou v obcích. Jedná se o výzvu Ministerstva životního prostředí, vyhlášenou prostřednictvím Státního fondu životního prostředí z Národního programu Životního prostředí v rámci Národního plánu obnovy – viz:

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=100

Dotace může být přidělena až do výše 100% uznatelných nákladů akce (DPH je neuznatelným výdajem). V měsíci květnu 2023 byla žádost o dotaci akceptována - bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

ŘEŠENÁ PLOCHA:

Areál Baník - retence

SITUAČNÍ VÝKRESY:

Areál Baník - retence - situační výkres 1

Areál Baník - retence - situační výkres 2