česky Deutsch English

Parkovací plochy v ulici Křižíkova - za účkem

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU:

Předmětem projektu jsou úpravy komunikace a rozšíření parkování v ulici Křižíkova za objektem čp. 1577-1579. Součástí zpracovaného projektu bude rovněž osvětlení parkovacích ploch a řešení odvádění dešťových vod.

ZHOTOVITEL PD: Ing. Pavel Adamec, vybrán za základě zadávacího řízení:

https://ezak.sokolov.cz/vz00002380

FINANCOVÁNÍ:

Cena za zpracování PD: 169 000 Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE:

Situace zájmového území:

Zájmová území - komunikace