česky Deutsch English

Stavební úpravy nábřeží Petra Bezruče

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 27.03.2018 - 03.10.2018

POPIS PROJEKTU

Záměrem města je přestavba stávající komunikace a chodníků na nábřeží Petra Bezruče na zónu 30. Celková délka takto přestavěné komunikace bude 181,76 m a bude vymezena křižovatkami s ulicemi K. H. Borovského a Maxima Gorkého. Úpravou projde rovněž dalších 75 m chodníku po pravé straně vozovky ve zmíněné ulici, tato úprava bude ukončena na nároží nábřeží Petra Bezruče a ulice Odbojů. Dále dojde k opravě chodníku podél komunikace II/210 na mostě v ulici K. H. Borovského a podél pravé strany zmíněné komunikace v ulici Rokycanova.

ZHOTOVITEL AKCE: KV Realinvest, s.r.o.

FINANCOVÁNÍ
Náklady stavby dle Smlouvy o dílo: 10 122 284,- Kč vč. DPH

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE STAVBY:  04/2018

FOTODOKUMENTACE

Situace stavby Stavební úpravy nábřeží Petra Bezruče

Stávající stav

Nábřeží Petra Bezruče