česky Deutsch English

Školská zařízení - opravy a investice realizované v roce 2016

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.01.2016 - 31.12.2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. PIONÝRŮ 1614

Akce Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH Předmět realizace
Oprava dlažeb -  pavilon dílen – učebna + část chodby                                                                                                                71,0

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. ROKYCANOVA 258

Akce Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH Předmět realizace
Výměna vjezdových vrat do dvora                                                                                                                     120,0
Oprava omítek průjezdu do dvora 120,0

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. BĚŽECKÁ 2055

Akce Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH Předmět realizace
Oprava podlahy tělocvičny a dřevěného obložení 920,0 Dodávka a montáž nového roštu pro obložení stěn, dodávka a montáž OSB desek na trámový rošt pod podlahové dubové parkety, nové lajnování, lakování

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. BĚŽECKÁ, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ BOŽENY NĚMCOVÉ 1784

Akce Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH Předmět realizace
Oprava šaten 1 365,0 Oprava stávajících šaten v přízemí učebnového pavilonu
Vestavba šaten ve spojovací chodbě - investice 565,0 Vestavba nových šaten ve spojovací chodbě ve spojovací chodbě mezi pavilony
Oprava rabátka před školou - kácení, úprava zeleně 120,0

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. ŠVABINSKÉHO 1702

Akce Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH Předmět realizace
Stavební úpravy kuchyně - investice 4 330,0 Celková rekonstrukce prostor, které jsou spojené s přípravou a skladováním jídla jakož i prostor sloužících jako zázemí pracovníků kuchyně

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. KŘIŽÍKOVA 1916

Akce Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH Předmět realizace
Vestavba sociálních zařízení 1 297,0 Vestavba sociální zařízení dívek a chlapců v III.NP učebnového pavilonu
Oprava šaten na II. stupni 1 213,0

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. PIONÝRŮ 1344

Akce Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH Předmět realizace
Přístavba vstupní části - investice 1 088,0 Výstavba vstupní haly, která slouží jako kryté zádveří s přezouvárnou a převlékárnou pro děti, a jako prostor pro čekající návštěvy.

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. K.H. BOROVSKÉHO 1527

Akce Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH Předmět realizace
Oprava sociálních zařízení pro personál                                                                             118,0

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. M. MAJEROVÉ 1650

Akce Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH Předmět realizace
Oprava chodníků a komunikací 209,0
Oprava oplocení a bran 663,0 Výměna stávajícího oplocení celého areálu mateřské školy, včetně výměny vjezdové brány a vstupních branek

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. ALŠOVA 1746

Akce Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH Předmět realizace
Oprava prádelny a sušárny                                                                                                          309,0

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. KOSMONAUTŮ 1881

Akce Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH Předmět realizace
Stavební úpravy kuchyně 606,0 Předmětem stavby je oprava prostor školní kuchyně a přilehlých skladů a chodeb

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, STARÉ NÁMĚSTÍ 37

Akce Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH Předmět realizace
Oprava havarijního stavu krovů 3 092,0 Opravu stávajícího krovu dotčeného objektu, respektive nahrazení některých prvků krovu prvky novými, zesílení krovu objektu a sanaci vybraných stropních trámů – napadení dřevomorkou.