česky Deutsch English

Revitalizace tenisového areálu v areálu Baník - I. etapa

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.07.2019 - 26.02.2020

POPIS PROJEKTU

Stavba Revitalizace tenisového areálu je projekčně a realizačně rozdělena na dvě etapy – první etapa obsahuje vybudování nové budovy zázemí tenisového klubu a odstranění stávající budovy tenisového klubu, druhá etapa potom řeší opravy a úpravy tenisových kurtů a vybudování demontovatelné nafukovací tenisové haly přes tři tenisové kurty.

První etapa - objekt zázemí tenisového areálu sestává ze dvou samostatných budov - hlavní a skladové, které jsou jednopodlažní, zděné. Nosné stěny hlavní budovy jsou navrženy z velkoformátových bloků bez potřeby dodatečného tepelně izolačního obkladu. Bude použit takový materiál, který zajistí minimálně nízkoenergetický standard užívání objektu. Na zdivo a věnec jsou uloženy kruhové dřevěné ramenáty pro lehkou plechovou krytinu. Stejným způsobem je navrženo i skladové zázemí s tím rozdílem, že tloušťka zdiva odpovídá nevytápěnému prostoru. Na podlahách bude použita bezpečnostní protiskluzová povlaková krytina. Okna jsou dřevěná s okenicemi. Okolní plochy jsou ze zámkové dlažby. Oplocení do výšky běžné pro tenisové kurty. V hlavní budově jsou umístěny šatny se sociálním zázemím, rozcvičovna, kancelář vedení klubu a společenská místnost. Skladová budova je určena pro skladování potřeb pro údržbu kurtů a také pro letní skladování nafukovací haly a pro umístění technologie pro halu.

ZHOTOVITEL AKCE: SUAS stavební s.r.o., byl vybrán na základě zadávacího řízení  https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1356.html

FINANCOVÁNÍ
Náklady dle smlouvy o dílo: 10 733 256,45,- Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE

Vnitřní pohled

Tenis - koupelna

Tenis - koupelna 2

Vnější pohled

Tenis - vnější pohled