česky Deutsch English

Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná

Stav projektu: V realizaci

POPIS PROJEKTU

V rámci projektu dojde k úpravě stávající komunikace se šikmými parkovacími místy na parkoviště s kolmým stáním a související úprava chodníků s bezbariérovými úpravami pro pěší. Dále dojde k přeložce a výstavbě veřejného osvětlení a k úpravě ploch pro kontejnery na odpad. Součástí stavebního záměru je také úprava veřejných travnatých ploch.

ZHOTOVITEL AKCE: Druhá severočeská stavební společnost spol. s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1464.html

FINANCOVÁNÍ
Náklady stavby dle smlouvy o dílo: 3 474 720,03 Kč

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE STAVBY:  rok 2018

FOTODOKUMENTACE

Situace stavby Parkoviště Atletická - Vítězná