česky Deutsch English

Program rozvoje města

7.10.2014 (aktualizováno: 2.5.2019 7:21), Odbor rozvoje města
Strategický plán sociálního začleňování města Sokolov pro období 2017-2019

Strategický plán sociálního začleňování města Sokolov

Příloha č. 1 Místní plán inkluze

-----------------------------------------------------------

Strategický plán udržitelného rozvoje města

Dne 18.06.2015 byl Zastupitelstvem města Sokolova schválen aktualizovaný Strategický plán udržitelného rozvoje města s výhledem do roku 2025. Strategický plán se skládá ze tří hlavních částí a jedné přílohy:

  1. Část A: Profil města, Socioekonomická analýza (3942 kB, pdf)
  2. Část B: Návrhová část (2264 kB, pdf)
  3. Část C: Akční plán (76 kB, pdf)
  4. Příloha: Implementační dokument (129 kB, pdf)

Každoročně dochází k vyhodnocení naplňování aktivit a k aktualizaci akčního plánu SPURM:

Vyhodnocení naplňování aktivit a navrhovaná aktualizace Akčního plánu SPURM k 28.06.2018 (347 kB, pdf)

-----------------------------------------------------------

Plán rozvoje sportu města Sokolov pro období 2018 - 2025

Plán rozvoje sportu byl schválený Zastupitelstvem města Sokolova dne 28.06.2018, č. usnesení 26/30ZM/2018.

Plán rozvoje sportu města Sokolov pro období 2018 - 2025