česky Deutsch English

Dotace

11.7.2022 (aktualizováno: 11.8.2023 12:21), Odbor rozvoje města

Dotace 2023

Název akce: Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916- rekonstrukce učebny přírodopisu
Popis akce: Hlavním záměrem projektu je vybudování moderní, bezbariérové učebny včetně odpovídajícího zázemí. 
Stav: Podána žádost o dotaci
Financování: Předpoklad: celkem: 1,9 mil. Kč / dotace: 1,8 mil. Kč
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Integrovaný regionální operační program

Název akce: Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 - učebna dílen pro polytechnické vzdělávání
Popis akce: Hlavním záměrem projektu je vybudování moderní, bezbariérové učebny včetně odpovídajícího zázemí. 
Stav: Podána žádost o dotaci
Financování: Předpoklad: celkem: 4,7 mil. Kč / dotace: 4,2 mil. Kč
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Integrovaný regionální operační program

Název akce: Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650: Venkovní učení - Stromová stezka a Cesta kolem světa
Popis akce: Hlavním záměrem projektu je rozšíření vybavení zahrady mateřské školy o interaktivní a názorné vzdělávací prvky v podobě venkovních naučných tabulí. 
Stav: Podána žádost o dotaci
Financování: Předpoklad: celkem: 713,9 tis. Kč / dotace: 571,1 tis. Kč
Poskytovatel: Státní zemědělský intervenční fond - Program rozvoje venkova

Název akce: Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614  - budování vnitřní konektivity školy a zabezpečení připojení k internetu
Popis akce: Projekt se zaměřuje na modernizaci vnitřní konektivity školy a zabezpečení připojení k internetu školy.
Stav: Podána žádost o dotaci
Financování: Předpoklad: celkem: 5,2 mil. Kč / dotace: 4,5 mil. Kč
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí - Operační program Spravedlivé transformace (OPST)

Název akce: Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 - Konektivita školy
Popis akce: Cílem projektu je, aby škola byla plně pokryta LAN i WiFi sítěmi s parametry požadovanými dle Standardů konektivity MŠMT.
Stav: Podána žádost o dotaci
Financování: Předpoklad: celkem: 6,6 mil. Kč / dotace: 5,6 mil. Kč
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí - Operační program Spravedlivé transformace (OPST)

Název akce: Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 - Konektivita
Popis akce: Projekt se zaměřuje na modernizaci vnitřní konektivity školy a zabezpečení připojení k internetu školy.
Stav: Podána žádost o dotaci
Financování: Předpoklad: celkem: 5,3 mil. Kč / dotace: 4,5 mil. Kč
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí - Operační program Spravedlivé transformace (OPST)

Název akce: Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916 - Zkvalitnění vnitřní konektivity školy a zabezpečení připojení k internetu
Popis akce: Cílem projektu je, aby škola byla plně pokryta LAN i WiFi sítěmi s parametry požadovanými dle Standardů konektivity MŠMT.
Stav: Podána žádost o dotaci
Financování: Předpoklad: celkem: 6,1 mil. Kč / dotace: 5,2 mil. Kč
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí - Operační program Spravedlivé transformace (OPST)

Název akce: Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 - Konektivita školy a zabezpečení připojení k internetu
Popis akce: Prostřednictvím projektu bude vybudován nový systém připojení k internetu, který bude naplňovat standardy konektivity MŠMT.
Stav: Podána žádost o dotaci
Financování: Předpoklad: celkem: 8,1 mil. Kč / dotace: 6,9 mil. Kč
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí - Operační program Spravedlivé transformace (OPST)

Název akce: Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Sokolov (1. část)
Popis akce: Předmětem projektu je výměna 1 038 světelných bodů (cca polovina z celkového počtu nevyhovujícího veřejného osvětlení, které je nutné ve městě vyměnit).
Stav: Podána žádost o dotaci
Financování: Předpoklad: celkem: 15,7 mil. Kč / dotace: 9,3 mil. Kč
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu - Národní plán obnovy (NPO)

Název akce: Město Sokolov - eGovernment
Popis akce: Cílem projektu je vybudování komunikačního systému – moderního portálu občana včetně platební brány, přes který budou moci uživatelé obousměrně elektronicky komunikovat s úřadem.
Stav: Podána žádost o dotaci
Financování: Předpoklad: celkem: 11,7 mil. Kč / dotace: 9,9 mil. Kč
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Integrovaný regionální operační program (IROP)


Dotace 2022

Název akce: Dům dětí a mládeže Sokolov - retence dešťových vod
Popis akce: Projekt je zaměřený na zlepšení hospodaření se srážkovou vodou - vybudování podzemních retenčních nádrží.
Stav: Podána žádost o dotaci
Financování: Předpoklad: celkem: 1,31 mil. Kč / dotace: 1,08 mil. Kč
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí - Program Hospodaření s vodou v obcích - SFŽP (NPO)

Název akce: Mateřská škola Sokolov, K. H. Borovského 1527 - retence dešťových vod
Popis akce: Projekt je zaměřený na zlepšení hospodaření se srážkovou vodou - vybudování podzemních retenčních nádrží.
Stav: Realizace ukončena: 2022
Financování: Předpoklad: celkem: 430 tis. Kč / dotace: 363 tis Kč
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí - Program Hospodaření s vodou v obcích - SFŽP (NPO)

Název akce: Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 - retence dešťových vod
Popis akce: Projekt je zaměřený na zlepšení hospodaření se srážkovou vodou - vybudování podzemních retenčních nádrží.
Stav: V realizaci
Financování: Předpoklad: celkem: 682 tis. Kč / dotace: 572 tis. Kč
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí - Program Hospodaření s vodou v obcích - SFŽP (NPO)

Název akce: Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725 - retence dešťových vod
Popis akce: Projekt je zaměřený na zlepšení hospodaření se srážkovou vodou - vybudování podzemních retenčních nádrží.
Stav: V realizaci
Financování: Předpoklad: celkem: 505 tis. Kč / dotace: 425 tis. Kč
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí - Program Hospodaření s vodou v obcích - SFŽP (NPO)

Název akce: Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881 - retence dešťových vod
Popis akce: Projekt je zaměřený na zlepšení hospodaření se srážkovou vodou - vybudování podzemních retenčních nádrží.
Stav: Realizace ukončena: 2022
Financování: Předpoklad: celkem: 502 tis. Kč / dotace: 417 tis. Kč
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí - Program Hospodaření s vodou v obcích - SFŽP (NPO)

Název akce: Areál Baník - retence dešťových vod
Popis akce: Projekt je zaměřený na zlepšení hospodaření se srážkovou vodou - vybudování podzemních retenčních nádrží.
Stav: Podána žádost o dotaci
Financování: Předpoklad: celkem: 16,4 mil. Kč / dotace: 12,4 mil. Kč
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí - Program Hospodaření s vodou v obcích - SFŽP (NPO)

Název akce: Pořízení osobního automobilu pro Domov se zvláštním režimem Čtyřka
Popis akce: Projekt je zaměřený na zkvalitnění zázemí 1 registrované sociální služby. Pořízen bude 1 nízkoemisní osobní automobil pro 50 klientů domova se zvláštním režimem „Čtyřka“.
Stav: V realizaci
Financování: Předpoklad: celkem: 867 mil. Kč / dotace: 780 tis. Kč
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Integrovaný regionální operační program - REACT EU

Název akce: Sokolov, Jižní lom II. - výstavba dopravní a technické infrastruktury
Popis akce: Cílem projektu je výstavba dopravní a technické infrastruktury v lokalitě Jižní lom. Vybudováním příjezdové komunikace a inženýrský sítí vznikne ve dvou etapách celkem 56 parcel pro výstavbu rodinných domů.
Stav: V realizaci
Financování: Předpoklad: celkem: 88,63 mil. Kč / dotace: 85,94 mil. Kč
Poskytovatel: Ministerstvo financí - Řešení ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji

Název akce: Prohlídková trasa klášter Sokolov - projektová dokumentace
Popis akce: Vypracování průzkumu aktuálního stavu a projektové dokumentace za účelem vytvoření prohlídkové trasy pro veřejnost v prostorách krovu kostela, konventu kláštera a případně i sklepních prostor. Žádost o dotaci byla administrována pro Sokolovskou bytovou s.r.o.
Stav: Realizace ukončena: 2022
Financování: Předpoklad: celkem: 294 tis. Kč / dotace: 200 tis. Kč
Poskytovatel: Karlovarský kraj - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na přípravu projektů obnovy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů v památkově chráněných územích

Název akce: Péče o zeleň v městských parcích
Popis akce: Odborná péče o stromy v městských parcích - Husovy sady a Zámecký park zahrnující zdravotní řezy, instalaci bezpečnostních vazeb, obvodové redukce, provedení bezpečnostních řezů a další zásahů, které mají za cíl maximálně prodloužit životaschopnost vzrostlých stromů a zajistit bezpečnost.
Stav: V realizaci
Financování: Předpoklad: celkem: 1,042 mil. Kč / dotace: 0,5 mil. Kč
Poskytovatel: Karlovarský kraj - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň

nahoru

Dotace 2021

Název akce: Hrušková - oprava vodní nádrže na p.p.č. 772
Popis akce: Obnova vodní nádrže, včetně jejich hrází a vypouštěcího zařízení.
Stav: Realizace ukončena: 2021
Financování: celkem: 532 tis. Kč / dotace MZe: 306 tis. Kč / dotace KVKK: 162 tis. Kč
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR - Program 129 390 Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa; KVKK - odbor životního prostředí

Název akce: IS Husitská - Vítězná, III.etapa - ul. Roháčova - 11 (10) TI Sokolov
Popis akce: Výstavba technické infrastruktury, konkrétně komunikace pro 10 stavebních pozemků určených pro následnou výstavbu rodinných domů.
Stav: Realizace ukončena: 2021
Financování: celkem: 7,9 mil. Kč / dotace: 800 tis. Kč
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Podprogram Technická Infrastruktura

Název akce: Plochá střecha zimního stadionu v areálu Baník Sokolov - 00259586 Město Sokolov-zimní stadion-technické zhodnocení
Popis akce: Stavební úpravy havarijního stavu zastřešení části objektu zimního stadionu. Předmětem záměru jsou pouze vybrané části ploché střechy, nacházející se ve 3. NP nad částí zázemí stadionu, po obvodu objektu.
Stav: Realizace ukončena: 2022
Financování: Předpoklad: celkem: 8,510 mil. Kč / dotace: 5,646 mil. Kč
Poskytovatel: Národní sportovní agentura - Program č. 162 52 - Sportovní infrastruktura - Investice do 10 mil. Kč

Název akce: Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 - Rekonstrukce zahrady MŠ
Popis akce: Vybudování tří nových herních zón v prostorách zahrady Mateřské školy Pionýrů 1344 v Sokolově.
Stav: Realizace ukončena: 2022
Financování: Předpoklad: celkem: 814 tis. Kč / dotace: 651 tis. Kč
Poskytovatel: Státní zemědělský intervenční fond - Program rozvoje venkova

Název akce: Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746 - Pořízení interaktivní tabule a sporáku pro školní kuchyni
Popis akce: Pořízení technologického vybavení Mateřské školy Alšova. Jedná se o dodávku nového sporáku do školní kuchyně a nákup interaktivní tabule pro zajištění rozvoje IT vzdělávání.
Stav: Realizace ukončena: 2022
Financování: celkem: 201 tis. Kč / dotace: 161 tis. Kč
Poskytovatel: Státní zemědělský intervenční fond - Program rozvoje venkova

Název akce: Demolice objektů č. p. 1381 a 1382, ul. Heyrovského, p. p. č., 2227 a 2228, k. ú. Sokolov
Popis akce: Demolice vybydlené budovy (se 2 vchody) v sociálně vyloučené lokalitě za účelem vybudování nového bezplatného parkoviště a navýšení počtu parkovacích míst.
Stav: Realizace ukončena: 2021
Financování: celkem: 1,28 mil. Kč / dotace: 577 tis. Kč
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Podprogram - 117D081 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Název akce: Demolice objektu č. p. 1419, ul. Hornická, p. p. č. 2250, k. ú. Sokolov
Popis akce: Demolice vybydlené budovy v sociálně vyloučené lokalitě za účelem vybudování nového bezplatného parkoviště a navýšení počtu parkovacích míst.
Stav: Realizace ukončena: 2021
Financování: celkem: 1,76 mil. Kč / dotace: 479 tis. Kč
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Podprogram - 117D081 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Název akce: Demolice objektů č. p. 1373 a 1374, ul. Svatopluka Čecha, p. p. č. 306 a 307, k. ú. Sokolov
Popis akce: Demolice vybydlené budovy (se 2 vchody) v sociálně vyloučené lokalitě za účelem vybudování nového bezplatného parkoviště a navýšení počtu parkovacích míst.
Stav: Realizace ukončena: 2022
Financování: celkem: 3,43 mil. Kč / dotace: 1,54 mil. Kč
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Podprogram - 117D081 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Název akce: Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 - výstavba bezbariérového přístupu pro handicapované žáky do budovy 1. stupně
Popis akce: Výstavba bezbariérového přístupu do budovy 1. stupně ZŠ prostřednictvím úpravy schodišť, vybudování nového výtahu a bezbariérových WC. Součástí realizace akce je také vybudování venkovního zázemí (mobiliář a výsadba dřevin) pro výuku či trávení volného času žáků v areálu školní zahrady.
Stav: Realizace ukončena: 2022
Financování: celkem: 3,03 mil. Kč / dotace: 2,72 mil. Kč
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Integrovaný regionální operační program

Název akce: Revitalizace Antonínských mostů - SO 202 Most přes Ohři
Popis akce: Revitalizace mostní konstrukce, která byla určena pro převedení důlní dráhy. Revitalizace kontstrukce ve špatném stavu. Most slouží pro pěší a cyklisty.
Stav: Realizace ukončena: 2022
Financování: Předpoklad: celkem: 24,97 mil. Kč / dotace: 24,97 mil. Kč
Poskytovatel: Ministerstvo financí - Řešení ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraj

Název akce: Chodník v ul. Závodu míru od sil. II/210 k ul. Slovenská, chodník u komunikace II/210 u ČS ONO, v úseku OK - Stará Ovčárna
Popis akce: Vybudování dvou nových úseků chodníků v ul. Závodu míru a ul. Stará Ovčárna, zajišťující propojení okružní křižovatky u čerpací stanice ONO na silnici II/210 se stávající infrastrukturou pro pěší.
Stav: Realizace ukončena: 2021
Financování: celkem: 6,19 mil. Kč / dotace: 2,00 mil. Kč
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Integrovaný regionální operační program

nahoru

Dotace 2020

Název akce: Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově
Popis akce: Výstavba pobytového zařízení pro 61 klientů - domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.
Stav: Realizace ukončena: 2021
Financování: celkem stavba: 166 mil. Kč / celkem vybavení: 13,2 mil. Kč / dotace: 65 mil. Kč
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - Program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2022

Název akce: Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 - retence dešťových vod
Popis akce: Vybudování nové dešťové kanalizace v areálu ZŠ a instalace dvou retenčních nádrží k následnému využití zachycené dešťové vody.
Stav: Realizace ukončena: 2021
Financování: celkem: 3,26 mil. Kč / dotace: 2,77 mil. Kč
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR- Operační program Životní prostředí

Název akce: Stavební úpravy komunikace ulice Petra Chelčického, Sokolov a výměna vodovodního řádu
Popis akce: Předmětem této akce je generální oprava poškozeného povrchu vozovky, výměna vodovodního řadu v ulici, pokládka optického kabelu, zřízení odvodnění a dešťové kanalizace v ulici. V rámci stavby provede společnost GasNet s.r.o. jako svoji investici i výměnu plynovodního potrubí. V rámci stavby budou vybudována parkovací místa.
Stav: Realizace ukončena: 2021
Financování: celkem: 8,88 mil. Kč / dotace: 3,01 mil. Kč
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Program - Podpora obnovy místních komunikací

Název akce: DDM - světelná křižovatka na dopravním hřišti
Popis akce: Výstavba světelného signalizačního zařízení (SSZ 3 semafory a 1 řadič) na křižovatce tvaru T provozu na dopravním hřišti v areálu Domu dětí a mládeže.
Stav: Realizace ukončena: 2020
Financování: celkem: 471 tis. Kč / dotace: 250 tis. Kč
Poskytovatel: Krajský úřad karlovarského kraje - program na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť

Název akce: Stavební úpravy bytového domu - Sokolov, Chelčického 1310 -1311
Popis akce: Cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu a provedení celkových stavebních úprav bytového domu. Bytový dům pochází z 1. poloviny 20. století. Po úpravě vnitřních dispozic vznikne v bytovém domě celkem 16 bytových jednotek
Stav: V realizaci
Financování: celkem: 21,85 mil. Kč / dotace: 2,3 mil. Kč
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Integrovaný regionální operační program

nahoru

Dotace 2019

Název akce: Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě (3 TI Sokolov)
Popis akce: Předmětem akce bylo napojení území na dopravní a technickou infrastrukturu z ulice Karla Čapka naproti bývalé OVS směrem k BD čp. 1408 - 1409. Součástí akce byla výstavba příjezdové komunikace, veřejného osvětlení, vybudování plynovodního řadu, vodovodního řadu a řadu kanalizace včetně přípojek. Tím byly připraveny parcely pro výstavbu 3 rodinných domů.
Stav: Realizace ukončena: 2019
Financování: celkem: 4,11 mil. Kč / dotace: 240 tis. Kč
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, podprogram - 117D063 Technická infrastruktura

Název akce: Stavební úpravy komunikace v ulici Atletická
Popis akce: Oprava povrchů komunikace a zpevněných ploch u ul. Atletická, podél části komunikace oprava stávajících kolmých parkovacích stání.
Stav: Realizace ukončena: 2021
Financování: celkem: 6,25 mil. Kč / dotace: 3 mil. Kč
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, program - Podpora obnovy místních komunikací

nahoru

Dotace 2018

Název akce: Revitalizace sídliště Vítězná - 3. etapa: Vnitroblok a parkoviště v ul. Atletická
Popis akce: Vybudování parkoviště v části ulice Atletická a revitalizace vnitrobloku - mobiliář, výsadby.
Stav: Realizace ukončena: 2019
Financování: celkem: 6,57 mil. Kč / dotace: 2,76 mil. Kč
Poskytovatel: Státní fond rozvoje bydlení

nahoru

Dotace 2017

Název akce: Zapojování osob ze sociálně vyloučených lokalit do práce bezpečnostních složek v Sokolově
Popis akce: Financování 12 pozic asistentů prevence kriminality po dobu tří let (Městská policie Sokolov).
Stav: Realizace ukončena: 2020
Financování: celkem: 9,92 mil. Kč / dotace: 9,38 mil. Kč
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - Operační program Zaměstnanost

Název akce: Rekonstrukce budovy č. p. 2140 v Nádražní ulici Sokolov - nízkoprahové denní centrum
Popis akce: Vybudování nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší v 1. NP budovy - provoz sociální služby: Pomoc v nouzi, o.p.s.
Stav: Realizace ukončena: 2018
Financování: celkem: 4,60 mil. Kč / dotace: 4,32 mil. Kč
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Integrovaný regionální operační program

Název akce: Domácí kompostéry pro občany města Sokolova
Popis akce: Předmětem projektu byl systém prevence vzniku bioodpadů u obyvatel města Sokolov prostřednictvím zapůjčení domácích kompostérů.  V rámci projektu bylo pořízeno 500 ks  domácích kompostérů.
Stav: Realizace ukončena: 2018
Financování: celkem: 2,05 mil. Kč / dotace: 1,74 mil. Kč
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR - Operační program Životní prostředí

Název akce: Stezka pro cyklisty a chodce, Dolní Rychnov - Sokolov
Popis akce: Výstavba společné stezky pro cyklisty a chodce, která propojila Sokolov s Dolním Rychnovem a nahradila komunikaci pro pěší z betonových panelů ve velmi špatném stavu. Součástí projektu byly i úpravy přechodů, autobusových zastávek a parkovací místa pro kola..
Stav: Realizace ukončena: 2019
Financování: celkem: 15,22 mil. Kč / dotace: 13,17 mil. Kč
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Integrovaný regionální operační program

Název akce: Krejcarová lávka
Popis akce: Nová mostní konstrukce spojující město Sokolov s lokalitou Jižní lom. Lávka pro pěší je navržena jako ocelový zavěšený most o třech spojitých polích s horní mostovkou.
Stav: V realizaci
Financování: celkem: 64,55 mil. Kč / dotace: 59,49 mil. Kč
Poskytovatel: Ministerstvo financí  - Řešení ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraj

Název akce: Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia - Stará Ovčárna
Popis akce: Vybudování městské stezky pro pěší i cyklisty v délce cca 2,5 km (z toho 1,777 km financováno z dotace) vč. vybudování 17 nových parkovacích míst pro kola.
Stav: Realizace ukončena: 2020
Financování: celkem: 19,78 mil. Kč / dotace: 11,24 mil. Kč
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Integrovaný regionální operační program

nahoru