česky Deutsch English

Oddělení správních deliktů

20.9.2014 (aktualizováno: 1.2.2021 11:22), Odbor právní a živnostenský úřad
Ing. Monika Omraiová
vedoucí oddělení
 
Rozsah hlavních činností plněných oddělením:
  • projednávání přestupků podle

           - zákona o silničním provozu
           - zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
           - zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
           - zákona o některých přestupcích

  • rozhodování o návrzích o upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti
  • zapisování údajů do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů

Agendu zajištují:

Ing. Monika Omraiová - vedoucí oddělení, tel. 354 228 273, kanc. č. A.5.05
Mgr. Tomáš Kokoška, tel. 354 228 321, kanc. č. A.5.02
Bc. Veronika Voháňková, tel. 354 228 272, kanc. č. A.5.01
Bc. Silvie Šíma, tel. 354 228 295, kanc. č. A.5.07
Bc. Marina Kovalenko, tel. 354 228 327, kanc. č. A.5.07
Mgr. Veronika Písařová, tel. 354 228 254, kanc. č. A.5.09
Jana Svobodová, tel. 354 228 218, kanc. č. A.5.03
Bc. Jana Svobodová (dříve Dietlová), tel. 354 228 350, kanc. č. A.5.06
Alena Predigerová, tel. 354 228 211, kanc. č. A.5.15
Mgr. Tereza Veselá, tel. 354 228 234, kanc. č. A.5.04
Andrea Vondrušková, tel. 354 228 274, kanc. č. A.4.08
Irena Hromadová, tel. 354 228 208, kanc. č. A.4.08

Oznámení přestupku
Oznámení o spáchání přestupku je možné učinit u Policie České republiky, obecní policie (Městské policie Sokolov) nebo u správního orgánu, příslušného k projednání přestupku (Městský úřad Sokolov). Oznamovatel přestupku by měl v oznámení přestupku uvést zejména kdo je podezřelým z přestupku, pokud je mu znám, popis skutku, ve kterém je přestupek spatřován, místo a čas, kdy měl být přestupek spáchán, a důkazní prostředky, které jsou mu známy.

Oznamovatel přestupku se o tom, jak bylo s jeho oznámením naloženo, vyrozumí, jen pokud o to požádal.