česky Deutsch English

Volby

1.3.2019 (aktualizováno: 19.9.2022 9:25), Odbor kanceláře tajemníka

Volby do zastupitelstev obcí v roce 2022

Město Sokolov hledá zájemce, kteří by při podzimních volbách do zastupitelstva města Sokolov (23. a 24. září) chtěli pracovat v sokolovských okrskových volebních komisích. O tyto zájemce budou doplněny jednotlivé volební komise v případě, že zaregistrované volební strany nenaplní stanovené minimální počty členů v komisích, nebo v případě, že v průběhu voleb poklesne počet členů komise pod stanovený minimální stav.

V případě zájmu se obracejte na paní Hanu Podzimkovou, email: hana.podzimkova@mu-sokolov.cz, tel. 354 228 209. Pro potřeby zaregistrování je třeba uvádět jméno a příjmení, bydliště, telefonní kontakt.

Informace Městského úřadu Sokolov pro občany města Sokolov
Informace Městského úřadu Sokolov jako Pověřeného obecního úřadu
Informace Městského úřadu Sokolov pro volební strany
Informace Ministerstva vnitra