česky Deutsch English

Úsek organizační

3.10.2016 (aktualizováno: 30.1.2020 12:44), Odbor kanceláře tajemníka
Náplň činnosti úseku organizačního
 1. Organizuje přípravy a průběh voleb do orgánů všech stupňů, příp. vyhlášeného referenda  na území města.
 2. Vykonává činnost pověřeného obecního úřadu na úseku voleb do orgánů všech stupňů a referend.
 3. Zajišťuje zpracování rozpočtu příjmové a výdajové části oddělení na spravovaných úsecích a zpracovává za ně rozbory hospodaření.
 4. Vypracovává roční výroční zprávu o poskytování informací.
 5. Spravuje program pro poskytování dotací v  oblasti volnočasových aktivit, dále pak oblast individuálních dotací města.
 6. Zajišťuje spisovou a archivní službu v rozsahu dle spisového a skartačního řádu MěÚ.
 7. Zajišťuje provoz podatelny a elektronické podatelny MěÚ.
 8. Spravuje úřední desku a elektronickou úřední desku MěÚ podle zvláštní vnitřní směrnice.
 9. Eviduje datové zprávy doručené prostřednictvím datové schránky města a předává je příslušným odborům MěÚ a provádí konverze dokumentů na žádost i z moci úřední.
 10. Odesílá dokumenty připravené k vypravení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
 11. Zabezpečuje agendu nálezů a ztrát.
 12. Spolupracuje na vydávání potvrzení občanům o délce zaměstnání u státních podniků po likvidaci, jejichž zřizovatelem byl ONV a OkÚ Sokolov.
 13. Provozuje recepci, jejíž pracovníci zajišťují poskytování základních informací o kompetencích jednotlivých orgánů města a odborů MěÚ a pravidlech pro vyřizování podnětů a vydávání výpisů z informačních systémů veřejné správy (Czech Point) pro veřejnost.
 14. Provádí identifikaci a sepisuje veřejnou listinu o identifikaci podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
 15. Zajišťuje vidimaci a legalizaci dle zákona o ověřování.
Informace pro občany:

 1. Doručování občanům s úřední adresou Sokolov, Rokycanova 1929 (78 kB, pdf)